laoder img

Uvjeti i odredbe

 1. Početak
 2. Uvjeti i odredbe

Važno

Uvjeti i odredbe

Ovdje ćete pronaći informacije o načinima plaćanja i Opće uvjete poslovanja sortirane prema vrsti usluga.

OPĆI UVJETI REZERVACIJE I KUPNJE DNEVNIH IZLETA

 1. OPĆE ODREDBE

„Colours of Dubrovnik“, vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, Hrvatska, OIB: 12355341998 (u daljnjem tekstu: Agencija) je turistička agencija koja pruža internetsku platformu na kojoj nudi razne turističke usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na: najam smještaja za odmor, organiziranje ili posredovanje dnevnih izleta i aktivnosti, putne aranžmane, najam vozila i plovila, transfere i krstarenja klijentima koji žele rezervirati takve usluge.

Ovi Opći Uvjeti uređuju odnose između Agencije i putnika u slučaju kada klijent sklopi ugovor u korist treće strane kao putnik (u daljnjem tekstu: Putnik) u vezi s organizacijom dnevnih izleta. Organizator dnevnih izleta je putnička agencija što je jasno navedeno na potvrdi izleta (ulaznica / vaučer) kao odgovornog organizatora (u daljnjem tekstu: organizator dnevnih izleta). Ako se kao organizator dnevnog izleta navede neka druga putnička agencija ili izravni davatelj usluga osim Agencije, Agencija djeluje u svojstvu ovlaštenog posrednika. Aranžman za dnevne izlete u kojem Agencija nije odgovorni organizator putovanja podliježe općim uvjetima nadležnog organizatora putovanja, a Agencija nije odgovorna za njihovu provedbu.

Prilikom rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima i odredbama, pažljivo ih je pročitao i prihvatio ih u cijelosti. Na ovaj način, svi uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima postaju pravna obveza kako za Putnika tako i za Agenciju.

 1. SKLAPANJE UGOVORA

Osobe zainteresirane za sklapanje Ugovora, Agenciji dostavljaju prijave za dnevni izlet, i to putem telefona, e-maila na adresu te putem interneta na web stranici Agencije

www.coloursofdubrovnik.com   

Prilikom prijave, zainteresirane osobe dostavljaju Agenciji potrebne podatke u svrhu identifikacije i sklapanja Ugovora.

Dostavljena prijava smatra rezervacijom dnevnog izleta. Smatra se da je Putnik izrazio pristanak na sklapanje Ugovora, ako je izvršio uplatu dnevnog izleta ili ako je pristanak na sklapanje ugovora izrazio putem navedenih sredstava komunikacije.

 1. CIJENE I PLAĆANJA

Cijena dnevnog izleta uključuje sve što je navedeno u programu pod “Uključeno”. Troškove bilo koje druge usluge mora podmiriti Putnik. U slučaju da Putnik zatraži i plati bilo koju uslugu tijekom putovanja izravno pružateljima usluga, Agencija neće biti odgovorna za takve usluge kao organizator, bez obzira na pomoć koju će naš predstavnik pružiti Putniku u dobivanju tih usluga usluge.

Agencija zadržava pravo povećanja cijene aranžmana do 7 dana pred početak izleta, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do uvećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do uvećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu izleta. Povećanje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti puni iznos cijene dnevnog izleta.

Agencija prihvaća plaćanja kreditnim/debitnim karticama i bankovnim transakcijama putem platforme Raiffeisen Banke. Raiffeisen Banka je certificirana banka za prihvat kartica na internet prodajnim mjestima. Raiffeisen Banka jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Europe (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji koristi SSL kriptiranje s 2048 bitnim ključem.

Plaćanja putem bankovnih transakcija prihvaćeno je u sljedećim valutama: HRK, EUR, GBP i USD. Računi će biti prikazani u valutama HRK i EUR. Ako Putnik želi izvršiti plaćanja u GBP ili USD, obvezan je kontaktirati Agenciju prije plaćanja te će Agencija prilagoditi predračun za odabranu valutu. Sve bankarske troškove snosi Putnik (primljeni iznos smatrat će se uplaćenim iznosom).

Prilikom plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica može se dogoditi mala razlika u odnosu na izvornu navedenu cijenu, zbog pretvorbe valuta kartičnih kuća na dan konverzije. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice  pretvara se u lokalnu valutu Putnika prema tečaju kreditnih kuća.

Kad god je to moguće, Agencija će omogućiti Putniku da uplatu izvrši izravno pružatelju usluga kako bi minimizirao troškove. U svim ostalim slučajevima Putnici plaćuju putem platforme Raiffeisen Banke (to će biti vidljivo u postupku rezervacije i plaćanja).

 1. PROMJENE U UGOVORNOM ODNOSU

Promjena dnevnog rasporeda programa ne može biti predmet pritužbi ako su pružene sve usluge navedene u programu. Agencija će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa.

Agencija ne prodaje avionske karte, stoga ne pokrivamo naknadu za propuštene letove kao i troškove posljedica kasnog početka/bez početka aranžmana. Svi dodatni troškovi koji proizlaze iz takvih situacija moraju biti

namireni na licu mjesta od strane Putnika.

Preporučujemo da u slučaju kašnjenja Putnici nazovu broj kontakta za hitne slučajeve, koji se nalazi u putnim dokumentima.

 1. OTKAZ IZLETA OD STRANE AGENCIJE

Agencija zadržava pravo otkazati izlet u slučaju da nije ispunjen minimalni broj sudionika. U tom slučaju će se ponuditi alternativni izlet (ovisno o dostupnosti). Ukoliko Putnik ne prihvati alternativni izlet, Agencija će izvršiti povrat primljenih uplata od strane Putnika putem bankovne transakcije. Putnik će o otkazivanju biti obaviješteni e-mailom najkasnije 1 dan prije početka izleta. Ako Putnik prihvati alternativni izlet, odriče se svih zahtjeva prema Agenciji po bilo kojoj pravnoj osnovi, osim prava na povrat dijela cijene ako je  trošak alternativnog aranžmana niži od originalno rezerviranog aranžmana. Ukoliko je cijena alternativnog izleta viša od originalno rezerviranog izleta, tada Putnik prihvaća platiti razliku u cijeni.

Za vrijeme državnih praznika određeni sadržaji (muzeji, restorani, obilazak i kupovina) mogu biti ograničeni ili nedostupni. Alternativa će se nuditi kad god je to moguće.

Agencija može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (viša sila po važećim pravnim standardima) te u drugim situacijama koje onemogućuju ili znatno otežavaju ispunjenje ugovora, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor (npr. u slučaju rata, nemira, štrajka, terorističke akcije, sanitarnog poremećaja, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadnog i neuobičajenog zastoja u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenja prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.). Agencija ima pravo otkazati Ugovor i u drugim slučajevima koji su predviđeni ovim Općim uvjetima, Ugovorom te važećim propisima. Putnik nema pravo na bilo kakav povrat, odštetu, moguće troškove osiguranja i slične troškove osim onih koji su ovdje izričito navedeni, u slučaju da Agencija iz bilo kojeg razloga otkaže ili izmijeni dnevni izlet.

 1. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Ukoliko Putnik otkaže rezervirani izlet, mora to učiniti pismeno na adresu  

Za otkaze zaprimljene do 48 sati prije početka izleta, Agencija će u izvršiti povrat uplaćenog iznosa od strane Putnika putem bankovnog prijenosa na Putnikov račun.

Za otkaze zaprimljene 48 sati i manje prije početka izleta, nije moguć povrat.

Ako putnik koji otkaže izlet pronađe novog putnika za istu rezervaciju, Agencija će naplatiti troškove zamjene samo ako je to primjenjivo i ako je moguća zamjena. U takvim slučajevima putnik mora obavijestiti Agenciju najkasnije 1 dan prije početka izleta. Prije početka izleta zamjenski putnik nadoknađuje Agenciji sve dodatne troškove prouzrokovane zamjenom.

Nepotpune i/ili nevažeće putne isprave prilikom kupovine izleta u susjedne zemlje, ne smatraju se valjanim razlogom za povrat novca.

Putnici koji ne uspiju doći na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na vaučeru ili itinereru, nemaju pravo na povrat uplaćenog iznosa. Ako stvarna nastala šteta premašuje navedenu, Agencija zadržava pravo da je naplati; ali, u maksimalnom iznosu od 100% cijene izleta. Gore navedeni troškovi otkaza primjenjuju se također u slučaju izmjene datuma i bilo koje druge relevantne izmjene koje je učinio Putnik, osim ako u itinereru nije izričito navedeno drugačije.

 1. OBVEZE PUTNIKA

Prilikom sklapanja ugovora Putnik je (za sebe osobno te za druge osobe ako sklapa Ugovor u njihovu korist) dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje izleta. Kada se putnik upušta u izlet, mora imati potvrdu o kupnji izleta (kartu / vaučer) i važeće putne isprave ako putuje u inozemstvo. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i prtljaga ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik, kao i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje. Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove ili druge posljedice koje zbog toga nastanu. Agencija ne snosi odgovornost zbog gubitka, krađe ili oštećenja putnih isprava.

Valjana putovnica potrebna je za sve Putnike. Svi Putnici, bez obzira na putovnicu koju posjeduju, trebaju provjeriti s odgovarajućim konzulatima kako bi utvrdili jesu li potrebne vize. Osiguravanje svih potrebnih

viza je odgovornost Putnika.

Putnik je naročito dužan pridržavati se važećih propisa i uputa Agencije i službenih osoba u pogledu zabrane posjedovanja opasnih stvari (posebno posjedovanje i neprijavljivanje opasne prtljage) te uputa o ponašanju za vrijeme putovanja.

Putnici se trebaju savjetovati s konzulatima i zdravstvenim institucijama o najnovijim zdravstvenim zahtjevima. Agencija neće snositi zdravstvene troškove za bolesti koje se pojave prije dolaska ili tijekom putovanja.

Svaki invaliditet koji zahtijeva posebnu pozornost mora se prijaviti u trenutku rezervacije, a Agencija će uložiti razumne napore da se udovolji posebnim potrebama osoba s invaliditetom, međutim Agencija nije odgovorna za odbijanje takvih usluga od strane pružatelja usluga. Putnici kojima je potrebna pomoć moraju biti praćeni

kvalificiranim i fizički sposobnim suputnikom.

Putnik se dužan pridržavati propisa zemlje u kojoj boravi ili kroz koju se prolazi, pravila ponašanja u mjestu smještaja, boravka ili u tranzitu, te uputa i savjeta Agencije ili od njega ovlaštene osobe. Smatra se da su lokalni propisi i pravila ponašanja druge zemlje poznati Putniku ako je unatrag pet godina već boravio u toj zemlji, ako mu ih je priopćila Agencija ili neka druga osoba, odnosno ako su priopćeni javnosti od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima.

Putnik je dužan pridržavati se programa i kućnog reda u ugostiteljskim i sličnim objektima, i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječan čovjek. Agencija ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

Ukoliko postupanje ili propust Putnika prije  početka putovanja uzrokuje nemogućnost ili bitno otežano ispunjenje Ugovora, smatra se da je Putnik odustao od Ugovora. Ukoliko postupanje ili propust Putnika nastane nakon početka putovanja, odnosno ako nastane prije početka putovanja a bitno ne otežava ispunjenje Ugovora, Agencija ima pravo raskinuti Ugovor s posljedicama kao da je Putnik otkazao Ugovor i Putnik nema pravo na naknadu.

Putnik se mora pridržavati vremena polaska navedenog u itinerenu, kao i uputa i informacija koje se odnose na realizaciju programa koji je usmeno primljen od predstavnika Agencije. Ako se Putnik odvoji od grupe prije nego što primi odgovarajuće informacije o vremenu i mjestu ponovnog okupljanja i nastavku putovanja, Putnik ne može tražiti naknadu od Agencije za moguće nastale troškove i pretrpljenu štetu. Agencija zadržava pravo da nastavi putovanje bez Putnika koji se nije pojavio na vrijeme na mjestu polaska ili nastavku putovanja. Agencija neće biti ni na koji način odgovorna ako se određene aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama ne mogu ostvariti u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Nadalje, Agencija neće biti ni na koji način odgovorna ako loši vremenski uvjeti (grubo more, obilne padavine itd.) onemogućuju realizaciju određenih stavki iz programa li zahtijevaju promjene u redoslijedu ili trajanju određenih ruta.

 1. PRTLJAGA

Agencija nije odgovorna za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u ugostiteljskom objektu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili ugostiteljskom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen dodatni zahtjev Putnika za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Agencija stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u prijevozno sredstvo, te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih prijevoznom sredstvu.

 1. OBVEZE AGENCIJE I OSIGURANJE

Sukladno propisima, djelatnici Agencije s kojima se ugovara aranžman obvezni su Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta.

Agencijske usluge ne uključuju putno osiguranje od nezgoda i bolesti koje se mogu javiti za vrijeme putovanja ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima sklopljen ugovor s osiguravajućom kućom Euroherc osiguranje d.d. (broj police: 804227607) o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

Kod iste osiguravajuće kuće Agencija ima sklopljen ugovor o osiguranju jamčevine za paket aranžmane I povezane putne aranžmane u slučaju nesolventnosti ili stečaja Agencije (broj police: 804227606).

Sklapanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

 1. RJEŠAVANJE PRIGOVORA I NAKNADA ŠTETE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Putnici mogu podnijeti pritužbu izražavajući svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom u pisanom obliku, najkasnije 7 dana nakon prestanka pružanja usluga. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Agencije u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samom mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika.

Primitak prigovora bit će potvrđen u pisanom obliku bez odlaganja. Žalba se može podnijeti e-mailom na:   

Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije odnosno pokretanja sudskog ili kakvog drugog postupka te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije, u protivnom snosi troškove takvog postupka i odgovara za štetu koja je nastala Agenciji.

Maksimalna naknada može iznositi trošak usluge koja je subjekt prigovora. Naknada ne može biti ukupan plaćeni iznos Agenciji i ne može uključiti trošak već pružene usluge. Svaki Putnik podnosi pritužbe odvojeno. Agencija zadržava pravo odbiti grupne žalbe, koje pristignu nakon isteka određenog roka i one za koje se utvrdi da su mogle biti riješene na licu mjesta da je Putnik surađivao s predstavnikom Agencije ili vlasnikom pružateljem usluge.

Agencija ne može biti odgovorna za vremenske uvjete, prometne uvjete, čistoću i temperaturu mora u destinaciji koju Putnik posjećuje, kao i sve druge slične situacije i događaji koji nisu izravno povezani s kvalitetom rezervirane usluge što može rezultirati nezadovoljstvom klijenta.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija koristi Vaše podatke za pružanje i poboljšanje svojih usluga u skladu s najboljim poslovnim praksama.

Rezerviranjem bilo koje usluge putem www.coloursofdubrovnik.com pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom politikom. Agencija poštuje osobne podatke svih svojih Putnika i neće ih objaviti trećim stranama, osim ako je to potrebno za obradu potvrđenih usluga.

Vaš pristanak na ovo pravilo kao i  postupak slanja osobnih informacija, predstavlja Vašu dozvolu za prijenos tih podataka. Treća strana ne smije koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja traženih usluga. Pored toga, neke će informacije morati biti podijeljene kako bi bile u skladu sa zakonom. Ne pohranjujemo osobne podatke na računalo ili bilo koji poslužitelj, osim osobnih podataka Putnika koji su kupili usluge od Agencije, kako bi se takve usluge mogle realizirati. Putnikove e-mailove brišu se svakih 5 godina, a računi se čuvaju u razdoblju od 10 godina prema zakonskim obvezama.

Agencija može prikupljati informacije za analizu trendova, obradu web stranice, praćenje protoka kupaca i druge dijagnostičke podatke kako bi analizirala i poboljšala vlastite usluge. Google Analytics usluga je web analitike koju nudi Google i koja prati promet na web stranici. Google koristi prikupljene podatke za praćenje korištenja agencijskih usluga.  Prikupljeni demografski podaci nisu povezani sa bilo kakvim osobnim podacima. Više informacija o Google pravilima o privatnosti možete pronaći ovdje.

Želimo napomenuti da nijedna metoda prijenosa informacija putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nisu 100% sigurni. Dajemo sve od sebe kako bismo zaštitili privatnost korisnika. Sve podatke šaljete na vlastiti rizik i postoji mogućnost da će ih pročitati i drugi. Nakon što primimo Vaše osobne podatke, koristimo postupke za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Ukoliko putnik ne može promijeniti svoje osobne podatke koje je poslao putem ove web stranice, molimo kontaktirajte nas putem e-maila kako bismo unijeli potrebne izmjene.

Informacije o plaćanju su pod posebnom zaštitom i bit će dostupne samo bankama ili kartičarskim kućama kako bi odobrile plaćanje. Agencija ne prikuplja podatke Vaše kreditne/debitne kartice ili podatke o bankovnom računu.

Ova web stranica sadrži poveznice na druge web stranice. Agencija ne može biti odgovorna za politiku privatnosti na tim web stranicama. Molimo pročitajte pravila o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova se pravila o privatnosti odnose isključivo na podatke prikupljene na web stranici www.coloursofdubrovnik.com 

Ukoliko se dogodi bilo koji slučaj gdje su podaci o Putnicima na bilo koji način ugroženi, naše je pravilo da upozorimo Putnike e-mailom najkasnije u roku od 48 sati od saznanja o događaju. O takvom incidentu također ćemo izvijestiti sva potrebna tijela za zaštitu podataka.

Zadržavamo pravo ažuriranja naših Uvjeta, uključujući pravila o privatnosti, stoga Vas molimo da periodično pregledajte ovu web stranicu radi bilo kakvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na ovoj web stranici.

Usluge može rezervirati samo odrasla osoba (+18 godina starosti).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim pravilima ili želite znati koje podatke imamo o Vama, kontaktirajte nas e-poštom na sljedeću adresu   

 1. IZLETI U ORGANIZACIJI DRUGIH AGENCIJA/TUROPERATERA

Za sve izlete gdje je Colours of Dubrovnik vl. Maria Pendo glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je  Agencija posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni u izletima kao “Colours of Dubrovnik Partner Service” i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu izleta drugih organizatora. Pri uplati izleta Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Agencija kao posrednik putovanja ne odgovara za provedbu putovanja već samo posreduje u prodaji, osim ako drukčije nije izričito navedeno u ugovoru/vaučeru.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju izričito biti navedena u tekstu programa ili u samom Ugovoru. U slučaju bilo kakvog spora povodom Ugovora nadležan je sud u Dubrovniku uz primjenu prava Republike Hrvatske. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta trebaju biti objavljene tako da budu dostupne zainteresiranim ugovornim strankama te u tom slučaju obvezuju sve stranke u postupku i s ovim Općim uvjetima čine jedinstvenu pravnu cjelinu. Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Agencijom. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru.

U Mlinima, 01.01.2020

OPĆI UVJETI REZERVACIJE I KUPNJE KRSTARENJA

 1. OPĆE ODREDBE

„Colours of Dubrovnik“, vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, Hrvatska, OIB: 12355341998 (u daljnjem tekstu: Agencija) je turistička agencija koja pruža internetsku platformu na kojoj nudi razne turističke usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na: najam smještaja za odmor, organiziranje ili posredovanje izleta i aktivnosti, putne aranžmane, najam vozila i plovila, transfere i krstarenja klijentima koji žele rezervirati takve usluge.

Ovi uvjeti primjenjuju se na usluge koje organizira Agencija i usluge drugih organizatora putovanja posredovane od strane Agencije. Ovi uvjeti se smatraju primjenjivima ako nije drugačije određeno. Krstarenja u kojima Agencija nije odgovorni organizator putovanja podliježe općim uvjetima nadležnog organizatora putovanja i Agencija nije odgovorna za njihovu provedbu.

Prilikom rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s ovim općim uvjetima, pažljivo ih je pročitao i prihvaća ih u cijelosti. Na ovaj način, svi uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima postaju pravna obveza kako za klijenta, tako i za Agenciju.

Opći uvjeti rezervacije i kupnje krstarenja (dalje: Opći uvjeti) su sastavni dio programa krstarenja (dalje: krstarenja), a time i Ugovora o organiziranju turističkog putovanja (dalje: Ugovor) koji Agencija sklapa s putnikom, odnosno s ugovarateljem putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor u korist treće osobe kao putnika (dalje: Putnik).

Svi podaci i uvjeti u programu i u Općim uvjetima obvezuju Agenciju i Putnika, osim ako u Ugovoru nije drukčije određeno.

 1. REZERVACIJA

Putnici zainteresirani za potpisivanje Ugovora svoju prijavu za krstarenje podnose Agenciji telefonom, e-mailom na adresu ili putem web stranice Agencije www.coloursofdubrovnik.com

Nakon podnošenja prijave, zainteresirane strane dostavljaju Agenciji potrebne podatke za identifikaciju i izvršenje Ugovora. Podnesena prijava smatra se zahtjevom za ponudu programa krstarenja. Na temelju zaprimljene prijave, Agencija će Putniku poslati ponudu programa krstarenja za zaključenje Ugovora, koji se smatra zaključenim i obostrano obvezujućim nakon što su ga potpisale obje ugovorne strane ili nakon što su nedvosmisleno izrazili svoje odobrenje za zaključivanje ugovora. Vjeruje se da su Putnici dali svoj pristanak na zaključivanje Ugovora, ako nakon primitka ponude krstarenja programom Putnik pošalje uplatu depozita ili ako suglasnost za zaključivanje ugovora izrazi putem gore navedenih sredstava komunikacije.

Sve cijene temelje se na tarifama koje su na snazi u vrijeme objavljivanja ovih uvjeta i podliježu ponovnoj potvrdi u trenutku rezervacije. Agencija će provjeriti dostupnost i poslati e-poštu s potvrdom rezervacije / predračuna.

Iznos depozita je 30% ukupne cijene krstarenja po osobi s minimalnim iznosom od 250 eura po osobi.

 1. DEPOZIT I PLAĆANJE

U slučaju krstarenja depozit u iznosu od 30% od ukupne cijene krstarenja po osobi s minimalnim iznosom od 250 eura po osobi mora biti ostvaren u trenutku rezervacije. Ovaj je depozit nepovratan i čini dio vašeg ukupnog plaćanja. Uplata preostalog iznosa dospijeva na plaćanje 45 dana prije polaska krstarenja. Ako ne primimo konačnu uplatu do određenog datuma, zadržavamo pravo otkazati rezervaciju. Nakon izvršenja plaćanja preostalog iznosa ili punog iznosa, Agencija će poslati putni dokument / vaučer. Završna faktura bit će poslana na kraju krstarenja. Za kasne rezervacije (manje od 45 dana prije odlaska), potrebna je uplata u ukupnom iznosu u trenutku rezervacije. U slučaju pogrešaka na naplati, zadržavamo pravo ponovnog fakturiranja s točnim cijenama.

Agencija prihvaća plaćanja kreditnim/debitnim karticama i bankovnim transakcijama putem platforme Raiffeisen Banke. Raiffeisen Banka je certificirana banka za prihvat kartica na internet prodajnim mjestima. Raiffeisen Banka jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Europe (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji koristi SSL kriptiranje s 2048 bitnim ključem.

Plaćanja putem bankovnih transakcija prihvaćeno je u sljedećim valutama: HRK, EUR, GBP i USD. Računi će biti prikazani u valutama HRK i EUR. Ako Putnik želi izvršiti plaćanja u GBP ili USD, obvezan je kontaktirati Agenciju prije plaćanja te će Agencija prilagoditi predračun za odabranu valutu. Sve bankarske troškove snosi Putnik (primljeni iznos smatrat će se uplaćenim iznosom).

Prilikom plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica može se dogoditi mala razlika u odnosu na izvornu navedenu cijenu, zbog pretvorbe valuta kartičnih kuća na dan konverzije. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu Putnika prema tečaju kreditnih kuća.

 1. OTKAZ KRSTARENJA I NAKNADE

Ukoliko Putnik otkaže rezervirano krstarenje, mora to učiniti pismeno na adresu

Naknade za otkazivanje po osobi primjenjuju se kako slijedi:

Od dana potvrde do 45 dana prije dolaska – uplaćeni depozit (30% ukupnog troška, ili minimalno 250 Eur) po osobi je nepovratan. Za naknadne otkaze ili promjene primijenit će se sljedeće naknade za otkazivanje:

Broj dana prije polaska                 Naknada za otkazivanje

44 - 22 dana prije 35%    preostalog iznosa

21 - 15 dana prije 50%    ukupnog iznosa

14 - 0 dana prije 100%    ukupnog iznosa

"Dan odlaska" smatra se datumom kada počinju usluge.

 1. GARANTIRANI POLASCI

U 2020. godini namjeravamo izvršiti sve planirane polaske. U slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti, Agencija ili organizator krstarenja zadržava apsolutno pravo promijeniti i / ili izmijeniti bilo koji određeni datum polaska te izmijeniti ili otkazati bilo koji aranžman za određeni plan putovanja. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika za neko krstarenje, Agencija ili organizator krstarenja mogu otkazati određeni polazak. U rijetkim slučajevima kada je neko krstarenje otkazano, putnike ćemo ponovno rezervirati na istom krstarenju s drugačijim datumom polaska ili sličnom krstarenju. Sve ponovne rezervacije ovise o njihovoj dostupnosti. Ako je ponuđeno krstarenje neprihvatljivo, Agencija će vratiti sva sredstva koja je putnik uplatio Agenciji; nema dodatne odgovornosti. Agencija ne može preuzeti odgovornost za dodatne troškove ili naknade u vezi s izdavanjem i / ili otkazivanjem avionskih karata, zemaljskog prijevoza, dodatnim troškovima smještaja, putnim osiguranjem, viznim naknadama, porezima ili bilo kojim drugim aranžmanom putovanja koji nisu sklopljeni preko Agencije.

 1. POVRATI ZA NEKORIŠTENE USLUGE

Povrati za neiskorištene usluge se neće izvršiti (poput usluga prijenosa) ili za dio neiskorištenog programa koji je uključen u cijenu nakon što je putovanje započelo, posebno u slučajevima kada putnici ne mogu putovati zbog nevažećih putnih isprava (putovnice, vize). U slučaju da putnik ne može pronaći prijevoznika / vozača u zračnim lukama, mora nazvati kontaktni broj za hitne slučajeve naznačen u putnim dokumentima.

 1. PRIGOVORI

Sve pritužbe u vezi s uslugom moraju se izravno uputiti agenciji ili predstavniku organizatora krstarenja (Tour Escort). Sve pritužbe u vezi s uslugom na brodu moraju se izravno uputiti Agenciji ili predstavniku organizatora krstarenja (Cruise Manager) na brodu.

Pritužbe moraju biti poslane Agenciji u roku od 15 dana od putovanja putnika na e-mail adresu   inače se takve žalbe neće biti uzete u obzir.

 1. SUDJELOVANJE U KRSTARENJU

Kako bi se osigurao sklad grupe, Agencija ili organizator krstarenja zadržavaju pravo prihvatiti ili odbiti bilo koju osobu kao sudionika putovanja i izbaciti iz programa bilo kojeg sudionika za čije se ponašanje smatra da nije u skladu sa interesima grupe.

 1. OSIGURANJE

Agencija preporučuje svim putnicima kupnju osiguranja radi pokrivanja troškova otkaza, prekida putovanja, nezgoda i gubitka prtljage. Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak prtljage ili druge osobne imovine.

 1. ODGOĐENI DOLAZAK

Ne pokrivamo povrat novca za propuštene / kasne letove, te posljedično kasne dolaske/ne pojavljivanje na početku krstarenja. Sve dodatne troškove putnici moraju podmiriti na licu mjesta. Preporučujemo da u slučaju kašnjenja putnici nazovu telefonski broj za hitne slučajeve koji se nalazi u putnim dokumentima.

 1. CIJENE

Cijene krstarenja izrađene su po osobi, na osnovi dvije osobe koje dijele jednu kabinu. Dodaci za korištenje kabine za jednu osobu i popusti u kabini za treću osobu navedeni su ukoliko je to primjenjivo.

Kad je primjenjivo, transferi se pružaju besplatno od zračne luke do hotela i obrnuto, autobusom ili privatnim vozilom, samo prvog i posljednjeg dana krstarenja, prema programu, pod uvjetom da su pružene točne informacije o transferu. Transferi za produžene boravke prije i poslije krstarenja nisu uključeni u cijenu, ali se mogu organizirati na zahtjev.

 1. SMJEŠTAJ NA BRODOVIMA I PRIJAVA

Brodovi klasificirani u online ponudi Agencije temelje se na lokalnim klasifikacijama koje se razlikuju od zemlje do zemlje. Brodovi navedeni u online ponudi Agencije koristit će se gotovo na svim polascima. Ako su promjene potrebne iz bilo kojeg razloga, rezervirane brodove možemo zamijeniti samo brodovima iste ili više kategorije i po cijeni koja je potvrđena tijekom rezervacije. Iako se ulažu svi napori da rezerviramo twin kabine (odvojeni kreveti), može se dogoditi da brod umjesto toga osigura kabinu s bračnim krevetima. Ako se takvo nešto dogodi, kabine s bračnim krevetima pokušat će se dodijeliti parovima. Trokrevetne kabine uglavnom se temelje na dodatnom pomoćnom krevetu za treću osobu, koji nije uvijek prikladan za odrasle. Imajte na umu da je uobičajeno pravilo da je ukrcaj moguć nakon 14:00, ako drugačije nije navedeno. Raniju prijavu potrebno je unaprijed najaviti. U tom slučaju, postoji mogućnost da će se morati rezervirati dodatna noć, koju putnik mora dodatno platiti.

 1. LOKALNI PRAZNICI

Za vrijeme državnih praznika određeni sadržaji (muzeji, restorani, obilazak i kupovina) mogu biti ograničeni ili nedostupni. Alternativa će se nuditi kad god je to moguće.

 1. PRTLJAGA

Usluga nošenja prtljage nije uključena u cijenu. Ne preuzimamo odgovornost za gubitak ili oštećenje prtljage, putnih isprava ili stvari, kao ni za gubitak prtljage koji se dogodio u hotelima ili prtljagu ostavljenu u autobusnim skladištima tijekom noćni. Agencija ili organizator krstarenja ne prihvaćaju odgovornost za štetu prtljage koja nastaje uslijed uobičajenog rukovanja i prijevoza prtljage. Za svu izgubljenu prtljagu na letovima, Agencija ili organizator krstarenja nisu odgovorni. Ne garantiramo da će prtljaga biti pronađena i dostavljena dodijeljenom hotelu. Pružit ćemo pomoć na licu mjesta (putem našeg voditelja putovanja i lokalnih ureda) koji će pomoći putniku u komunikaciji s zrakoplovnom tvrtkom.

 1. PUTOVNICE I VIZE

Valjana putovnica potrebna je za sve sudionike putovanja. Svi putnici, bez obzira na putovnicu koju posjeduju, trebaju provjeriti u odgovarajućim konzulatima kako bi utvrdili jesu li potrebne vize. Osiguravanje potrebnih viza odgovornost je putnika.

 1. PUTNICI KOJI TREBAJU POSEBNU POMOĆ

Svaki invaliditet koji zahtijeva posebnu pozornost mora se prijaviti Agenciji u trenutku rezervacije. Agencija će uložiti razumne napore da udovolji posebnim potrebama putnika s invaliditetom, no nije odgovorna za bilo kakvo uskraćivanje usluga prijevoznika, hotela, restorana, organizatora krstarenja ili drugih neovisnih dobavljača, niti za bilo kakve dodatne troškove. Vozači i minibusevi nisu opremljeni rampama za invalidska kolica. Žao nam je što ne možemo pružiti individualnu pomoć putniku za vrijeme razgledavanja, obroka, ulazak / izlazak motornih i drugih transportnih vozila ili druge osobne potrebe. Putnici kojima je potrebna pomoć moraju biti praćeni kvalificiranim i fizički sposobnim pratiteljem. Motorni skuteri su neprikladni za obilaske.

 1. MALOLJETNI PUTNICI

Putnici na krstarenju mlađi od 18 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe. Usluge može rezervirati samo punoljetna osoba (+18 godina).

 1. ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI

Putnici na krstarenju moraju se konzultirati s konzulatima i lokalnim zdravstvenim institucijama o najnovijim zdravstvenim zahtjevima. Medicinski troškovi za bolesti koje se pojave prije dolaska ili na krstarenju, neće snositi Agencija niti organizator krstarenja.

 1. KUĆNI LJUBIMCI

Zbog sigurnosnih razloga i udobnosti svih putnika, životinje nisu dopuštene na krstarenjima i obilascima.

 1. SIGURNOST

Imajte na umu da tijekom vašeg sudjelovanja u krstarenjima, kojima upravlja Agencija ili naš partner organizator krstarenja, mogu nastupiti određeni rizici i opasnosti koje su izvan naše kontrole, uključujući ali ne ograničavajući se na, opasnosti putovanja u nerazvijenim područjima; putovanje brodom, vlakom, automobilom, zrakoplovom ili drugim prijevoznim sredstvom; prirodne sile, politički nemiri i nesreće ili bolesti u udaljenim regijama bez načina brze evakuacije ili medicinskih ustanova. Agencija ili organizator krstarenja neće biti odgovorni za pružanje medicinske skrbi ili adekvatnost medicinske njege koja se putniku pruži. Podrazumijeva se da će Agencija uložiti najbolje napore kako bi osigurala poduzimanje odgovarajućih mjera.

 1. ODGOVORNOST

Agencija ili organizator krstarenja djeluju samo u svojstvu agenta za putnike u svim pitanjima koja se tiču putovanja, bilo zrakoplovom, željeznicom, autobusom, trajektom, brodom ili bilo kojim drugim načinom prijevoza. Agencija ili organizator krstarenja neće biti odgovorni za bilo kakve ozljede, štetu ili gubitak prouzrokovan zanemarivanjem ili neispunjenjem obveza bilo koje tvrtke ili osobe koja je angažirana u programu, ili bilo kojeg vlasnika hotela ili druge osobe koja pruža usluge ili materijale u vezi s krstarenjem.

 1. IZMJENE REZERVACIJA

U slučaju krstarenja, moguće je izmijeniti rezervaciju do 45 dana prije polaska uz naknadu od 50 EUR po putniku plus dodatni troškovi, ako se primjenjuju, u slučaju drugog datuma polaska / drugog programa krstarenja / druge vrste kabine. Za izmjene od 45 dana prije polaska I manje, primjenjuju se uobičajene naknade za otkazivanje.

 1. VIŠA SILA

U slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom krstarenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: vremenske uvjete, plime I oseke, raspored zaključavanja, božja djela, vladine akcije, politička previranja, bolesti, štrajkove, terorizam, opću kvar opreme, zatvaranja određenih atrakcija na izletima navedenih u programu ili slično, Agencija ili organizator krstarenja zadržava apsolutno pravo na promjenu i / ili izmjenu bilo kojeg određenog datuma plovidbe, itinerera ili niza polazaka, uključujući provedbu bilo čega od sljedećeg; a) zamjena plovila iste ili slične kvalitete, b) operativni dijelovi programa plovidbe motornim vozilima / hotelski smještaj radi zamjene plovila, c) zamjena navedenih atrakcija s istim ili sličnim atrakcijama iste kvalitete bez prethodne najave. Operatori plovila također zadržavaju pravo otkazati bilo koji određeni datum plovidbe ili niza polazaka, iz gore navedenih razloga, nedostatka sudionika ili iz bilo kojih drugih razloga koji nisu pod njihovom kontrolom. U rijetkim slučajevima kada se otkaže jedan neki datum polaska plovidbe, u suradnji s vlasnicima / operaterima plovila, zadržavamo pravo ponuditi alternativni datum polaska. Ako je taj polazak neprihvatljiv, Agencija će vratiti sva sredstva koja putnik uplati Agenciji; nema dodatne odgovornosti.

 1. PONAŠANJE NA BRODU

Putnici na brodu dužni su se pridržavati brodskih pravila, jer je kapetan odgovoran za sigurnost svih putnika i posade. Skakanje i ronjenje s broda tijekom plovidbe, kao i penjanje na jarbole, strogo je zabranjeno. Treba izbjegavati plivanje daleko od broda ili obale. Strogo je zabranjeno bacanje smeća u more. Na plovilo nije dopušteno donositi pića i hranu, osim proizvoda za osobnu njegu, tekućih lijekova, prehrambenih proizvoda za dojenčad i posebnih dijeta. Voda iz slavine na brodu nije sigurna za piće. Voda je ograničena na svakom brodu, stoga vas molimo da budete vrlo racionalni. Isto se odnosi i na električnu energiju koja radi na bazi generatora.

 1. GRUPNE REZERVACIJE

Za grupne rezervacije mogu se primjenjivati različiti Uvjeti i odredbe. Za dodatne informacije kontaktirajte agenciju.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija koristi Vaše podatke za pružanje i poboljšanje svojih usluga u skladu s najboljim poslovnim praksama.

Rezerviranjem bilo koje usluge putem www.coloursofdubrovnik.com pristajete na prikupljanje i korištenje informacija

u skladu s ovom politikom. Agencija poštuje osobne podatke svih svojih Putnika i neće ih objaviti trećim stranama, osim ako je to potrebno za obradu potvrđenih usluga.

Vaš pristanak na ovo pravilo kao i postupak slanja osobnih informacija, predstavlja Vašu dozvolu za prijenos tih podataka. Treća strana ne smije koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja traženih usluga. Pored toga, neke će informacije morati biti podijeljene kako bi bile u skladu sa zakonom. Ne pohranjujemo osobne podatke na računalo ili bilo koji poslužitelj, osim osobnih podataka Putnika koji su kupili usluge od Agencije, kako bi se takve usluge mogle realizirati. Putnikovi e-mailovi brišu se svakih 5 godina, a računi se čuvaju u razdoblju od 10 godina prema zakonskim obvezama.

Također možemo prikupljati informacije za analizu trendova, obradu web stranica, praćenje protoka kupaca i druge dijagnostičke podatke kako bismo analizirali i poboljšali naše usluge. Google Analytics usluga je web analitike koju nudi Google i koja prati promet na web mjestu. Google koristi prikupljene podatke za praćenje korištenja naše usluge. Prikupljeni demografski podaci nisu povezani sa bilo kakvim osobnim podacima. Više informacija o Google pravilima o privatnosti možete pronaći ovdje.

Želimo napomenuti da nijedna metoda prijenosa informacija putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nisu 100% sigurni. Dajemo sve od sebe kako bismo zaštitili privatnost korisnika. Sve podatke šaljete na vlastiti rizik i postoji mogućnost da će ih pročitati i drugi. Nakon što primimo Vaše osobne podatke, koristimo postupke za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Ukoliko ne možete promijeniti svoje osobne podatke koje ste poslali putem ove web stranice, molimo kontaktirajte nas putem e-maila kako bismo unijeli potrebne izmjene.

Informacije o plaćanju su pod posebnom zaštitom i bit će dostupne samo bankama ili kartičarskim kućama kako bi odobrile plaćanje. Agencija ne prikuplja podatke Vaše kreditne/debitne kartice ili podatke o bankovnom računu.

Ova web stranica sadrži poveznice na druge web stranice. Agencija ne može biti odgovorna za politiku privatnosti na tim web stranicama. Molimo pročitajte pravila o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova se pravila o privatnosti odnose isključivo na podatke prikupljene na web stranici www.coloursofdubrovnik.com

Ukoliko se dogodi bilo koji slučaj gdje su podaci o Putnicima na bilo koji način ugroženi, naše je pravilo da upozorimo Putnike e-poštom najkasnije u roku od 48 sati od saznanja o događaju. O takvom incidentu također ćemo izvijestiti sva potrebna tijela za zaštitu podataka.

Agencija zadržava pravo ažuriranja ovih Općih Uvjeta, uključujući pravila o privatnosti, stoga molimo Putnike da periodično pregledaju ovu web stranicu radi bilo kakvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na ovoj web stranici.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim pravilima ili želite znati koje podatke imamo o Vama, kontaktirajte nas e-poštom na sljedeću adresu

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju izričito biti navedena u tekstu programa ili u samom Ugovoru. U slučaju bilo kakvog spora povodom Ugovora nadležan je sud u Dubrovniku uz primjenu prava Republike Hrvatske. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta trebaju biti objavljene tako da budu dostupne zainteresiranim ugovornim strankama te u tom slučaju obvezuju sve stranke u postupku i s ovim Općim uvjetima čine jedinstvenu pravnu cjelinu. Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Agencijom. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru.

U Mlinima, 01.01.2020

OPĆI UVJETI I ODREDBE PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA

 1. UVOD

„Colours of Dubrovnik“, vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, Hrvatska, OIB: 12355341998 (u daljnjem tekstu: Agencija) je turistička agencija koja pruža internetsku platformu na kojoj nudi razne turističke usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na: najam smještaja za odmor, organiziranje ili posredovanje izleta i aktivnosti, putne aranžmane, najam vozila i plovila, transfere i krstarenja klijentima koji žele rezervirati takve usluge.

Ovi uvjeti primjenjuju se na usluge koje organizira Agencija i usluge drugih organizatora putovanja posredovane od strane Agencije. Ovi uvjeti se smatraju primjenjivima ako nije drugačije određeno. Paket aranžman u kojem Agencija nije odgovorni organizator putovanja podliježe općim uvjetima nadležnog organizatora putovanja i Agencija nije odgovorna za njihovu provedbu. Prilikom rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s ovim općim uvjetima, pažljivo ih je pročitao i prihvaća ih u cijelosti. Na ovaj način, svi uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima postaju pravna obveza kako za klijenta, tako i za Agenciju.

Ukoliko se ne slažete s uvjetima i odredbama, molimo vas da ne nastavite s upotrebom ove web stranice.

 1. REZERVACIJA

Rezervacije svih usluga koje nudi Agencija mogu se izvršiti putem kontakt obrasca na ovoj web stranici, e-mailom ili telefonom. Neke su usluge dostupne i za izravno online rezerviranje putem ove web stranice www.coloursofdubrovnik.com 

Otkaz ili bilo kakve promjene rezervacije moraju se u pisanom obliku poslati na e-mail adresu Agencije čim takve izmjene nastanu:   

Agencija će provjeriti mogu li se odobriti tražene izmjene i o tome će obavijestiti klijenta.

Prilikom online rezervacije potrebno je odmah uplatiti depozit putem kreditnih / debitnih kartica, a rezervacija će  automatski  biti potvrđena na dostavljenu e-mail adresu klijenta.

Preliminarna rezervacija vrši se kada Agencija primi obrazac za rezervaciju koji je podnio gost putem ove web stranice. Klijent je dužan pružiti ispravne i istinite osobne podatke koji su potrebni u obrascu za rezervaciju, kako bi se izvršio postupak rezervacije. Agencija će poslati ponudu na e-mail adresu klijenta, a ako klijent prihvati ponudu, klijent mora poslati potvrdni odgovor Agenciji.

Ukoliko želite izvršiti plaćanje depozita putem bankovne transakcije, kontaktirajte nas putem e-maila na i poslat ćemo Vam predračun koji sadrži podatke za uplatu. Kopija plaćenog depozita bit će potrebna u roku od 24 sata na e-mail adresu . U slučaju da kopija uplate depozita ne bude zaprimljena u zadanom roku, rezervacija se automatski poništava.

Rezervacija se smatra potvrđenom kada Agencija primi uplatu depozita klijenta, a voucher koji sadrži sve podatke biti će poslan na e-mail adresu klijenta.

Usluge može rezervirati samo punoljetna osoba (+18 godina).

Kupovinom usluga pruženih na web stranici www.coloursofdubrovnik.com klijent koji je roditelj maloljetnog djeteta potvrđuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da je drugi roditelj obaviješten o ovom ugovoru i da on / ona izričito pristaje na njega.

 1. POLITIKA PRIVATNOSTI

Klijent dobrovoljno daje svoje osobne podatke. Osobni podaci klijenta potrebni su u postupku realizacije tražene usluge. Agencija se obvezuje da neće  prosljeđivati privatne podatke klijenta trećim osobama, osim u svrhu realizacije rezervacije.

Agencija koristi osobne podatke klijenta u skladu s objavljenim agencijskim uvjetima o zaštiti privatnosti opisanim u članku 15.

 1. PLAĆANJA I OTKAZIVANJA

Agencija prihvaća plaćanja kreditnim/debitnim karticama i bankovnim transakcijama putem platforme Raiffeisen Banke. Raiffeisen Banka je certificirana banka za prihvat kartica na internet prodajnim mjestima. Raiffeisen Banka jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Europe (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji koristi SSL kriptiranje s 2048 bitnim ključem. Bankovne transakcije prihvaćaju se u sljedećim valutama: HRK, EUR, GBP i USD. Računi će biti prikazani u valutama HRK i EUR. Ako želite izvršiti uplatu u GBP ili USD, molimo kontaktirajte nas prije plaćanja i mi ćemo Vas obavijestiti o točnom iznosu u odabranoj valuti.

Sve bankovne troškove mora platiti klijent. Primljeni iznos smatrat će se iznosom koji je klijent platio (obavijestite svoju banku o kodu „OUR“).

Prilikom plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica može se dogoditi mala razlika u odnosu na izvornu navedenu cijenu, zbog pretvorbe valuta udruga kreditnih kartica na dan konverzije. Naplaćeni iznos na vašem računu na kreditnoj kartici pretvara se u Vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.

Kad god je to moguće omogućit ćemo Vam da uplatu izvršite izravno našem dobavljaču/partneru kako bismo smanjili troškove. U svim ostalim slučajevima naplatiti će Vam se putem platforme Raiffeisen banke (to će biti vidljivo tijekom postupka rezervacije i plaćanja svake usluge).

Da bi se potvrdio zahtjev za rezervaciju, klijent je dužan platiti depozit prema izdanom predračunu.

Uvjeti plaćanja za privatni smještaj:

Depozit 35% od ukupnog iznosa, potrebno je platiti prilikom rezervacije.

Preostali iznos potrebno je podmiriti na dolasku izravno vlasniku smještaja.

Otkazivanje rezervacije za privatni smještaj:

Depozit se ne vraća.

U slučaju rezervacija hotelskog smještaja, uvjeti plaćanja i otkazivanja biti će navedeni u ponudi i na predračunu, u skladu s pravilima izabranog hotela. Izvršenjem uplate za rezervaciju, gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim pojedinostima i uvjetima pod kojima se određena smještajna jedinica nudi.

 1. SADRŽAJ I CIJENA USLUGA

Cijene su navedene za svaku smještajnu jedinicu. Cijene su izražene u eurima (€). Protuvrijednost plaćenih usluga u kunama bit će iskazana na računu. Navedene cijene najma smještaja za odmor uključuju: dnevni najam smještajne jedinice, posteljinu, ručnike, klima uređaj (ako je dostupan), kuhinju opremljenu potrebnim posuđem i priborom za jelo (osim kada je rezervirana smještajna jedinica soba bez upotrebe kuhinje) plin, troškovi vode i struje.

Dodatne usluge su usluge koje se pružaju u smještajnoj jedinici, ali nisu uključene u cijenu najma (poput smještaja kućnih ljubimaca, usluga hrane, korištenja perilice rublja, iznajmljivanja plovila, mjesta za vez za čamac itd.). Klijent ih plaća dodatno i samo ako on/ona koristi te usluge. Ako Agencija posjeduje cjenik dodatnih usluga, ona će biti oglašena na web stranici Agencije. Većinu dodatnih usluga gost mora platiti izravno vlasniku objekta, dok će se neke od njih platiti prilikom potvrde rezervacije.

Budući da dodatne usluge možda nisu uvijek dostupne (npr. Iznajmljivanje plovila, korištenje interneta, mjesto za vez za čamce itd.), Klijent je dužan prijaviti sve željene dodatne usluge prilikom zahtjeva za rezervaciju.

U nekim slučajevima gost će morati platiti sigurnosni depozit prije nego što počne upotrebljavati iznajmljeni smještaj izravno vlasniku smještajne jedinice. Ovaj depozit jamči vlasniku smještajne jedinice da gost neće prouzrokovati štetu smještajnoj jedinici ili njenom sadržaju. Na dan odlaska klijentu će se vratiti cijeli iznos depozita, ali tek nakon što je vlasnik smještajne jedinice prethodno utvrdio da je gost napustio iznajmljeni smještaj u onom stanju u kojem ga je pronašao pri prijavi.

Klijent će prilikom slanja ponude biti obaviješten o svim obveznim doplatama, točnim cijenama željenih usluga i mogućim novčanim depozitima, kao i o njihovim načinima plaćanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijena navedenih na internetskim stranicama Agencije do trenutka slanja predračuna klijentu. Slanjem predračuna, Agencija jamči da je rezervirani smještaj dostupan prema cijeni izračunatoj na predračunu.U slučaju da vlasnik smještajne jedinice, tj. Agencija, smanji cijenu smještajne jedinice nakon što je gost potvrdio rezervaciju, gost nema pravo na novu, nižu cijenu.

Sve cijene objavljene na web mjestu Agencije odnose se na boravak u smještajnoj jedinici od 1 noći ako nije navedeno drugačije. Cijene navedene u našim ponudama i programima formiraju se u skladu s ugovornim odredbama s našim dobavljačima/vlasnicima smještajnih jedinica i ne moraju nužno odgovarati cijenama navedenim na licu mjesta u smještajnoj jedinici u kojoj putnik boravi. Na moguće razlike u cijenama ne može se podnijeti žalba.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGE

Standardi smještaja, hrane i ostalih usluga u različitim mjestima i zemljama su različiti i nisu usporedivi.

Raspored soba/apartmana u hotelima određuje hotelska recepcija. Ukoliko klijent nije posebno dogovorio  sobu/apartman s posebnim značajkama, klijent će prihvatiti bilo koju sobu/apartman dodijeljen u skladu s voucherom.

Po dolasku klijenta smještajna jedinica mora biti čista i uredna s čistom posteljinom. Posteljina se mijenja svaki tjedan za klijente koji ostaju dulje od jednog tjedna.

Vrijeme dolaska u smještajnu jedinicu je nakon 15:00, a vrijeme odlaska posljednjeg dana rezervacije je najkasnije do 10:00 ujutro (ukoliko nije navedeno drugačije). Prethodno navedeno pravilo pomaže u izbjegavanju da se klijenti iz iste smještajne jedinice susretnu kada se datumi odlaska prijašnjih klijenata i dolaska novih klijenata preklapaju. Ovo je vrijeme vlasniku potrebno za čišćenje i pripremu smještajne jedinice za sljedećeg klijenta.

Ključeve klijentu osobno daje vlasnik smještajne jedinice u smještajnoj jedinici, stoga je obvezno informirati vlasnike  o očekivanom vremenu dolaska u smještajnu jedinicu.

 1. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZIVANJA

U sljedećim okolnostima, Agencija nije obvezna izvršiti povrat depozita:

više sile, prirodne katastrofe kao što su potresi, poplave, požari, suša, ratovi, štrajkovi, teroristička djela, državna ograničenja (mobilizacija, zabrana izlaska), pogreške koje je putnik napravio tijekom postupka rezervacije, nevoljkost putovanja, događaji koji su se dogodili prije plaćanja depozita ili događaji koji su se mogli predvidjeti, planirati ili odgoditi. U slučaju da Agencija ne primi uplate klijenta kako je određeno u članku 4., usluge će se otkazati bez povrata novca.

Agencija ima pravo predložiti promjenu rezerviranog smještaja ili ga potpuno ili djelomično otkazati, ako se neočekivane okolnosti koje nije moguće izbjeći ili ukloniti i koje su strogo povezane s rezerviranim smještajem (npr. sanitarni problemi itd.) pojave prije ili za vrijeme razdoblja odmora. Da su se ove okolnosti dogodile u vrijeme oglašavanja i prodaje aranžmana za smještaj, Agencija bi ih smatrala legitimnim razlogom da se ne reklamiraju, a samim tim i ne prihvaćaju potvrde rezervacije za te smještajne jedinice.

Ukoliko je Agencija u mogućnosti ponuditi klijentu alternativni smještaj, promjena rezerviranog smještaja može se izvršiti samo uz odobrenje klijenta. Ukoliko je cijena alternativne smještajne jedinice niža od cijene otkazane, Agencija se obvezuje da će klijentu vratiti razliku u cijeni. Ako je cijena alternativne smještajne jedinice veća od otkazane, Agencija ima pravo naplatiti klijentu razliku u cijeni.

Agencija je dužna obavijestiti sve klijente koji su svoj dolazak potvrdili plaćanjem depozita o svim promjenama rezervacije ili otkazivanju, odmah po saznanju nastanka neočekivanih okolnosti. Ako Agencija nije u mogućnosti naći alternativni smještaj, obvezna je klijentu vratiti iznos plaćen za rezervaciju. U slučaju povrata uplaćenog iznosa, gost nema pravo tražiti nadoknadu ostalih dodatnih troškova vezanih uz njegovu rezervaciju.

Ova se odredba primjenjuje samo ako neočekivane okolnosti nisu uzrokovane višom silom i samo ako se strogo tiču rezerviranog smještaja. Ako je promjena ili otkazivanje rezervacije posljedica više sile, primjenjuju se odredbe čl. 13 Općih uvjeta.

 1. PRAVO KLIJENTA NA PROMJENE I OTKAZIVANJA

Klijent može promijeniti već potvrđenu rezervaciju samo ako je promjenu prihvatio vlasnik smještajne jedinice. Otkaze ili bilo kakve promjene rezervacije moraju se u pisanom obliku poslati na e-mail adresu Agencije:   

Agencija će provjeriti mogu li se odobriti promjene i o tome će obavijestiti klijenta. Promjene mogu uključivati: promjenu imena nositelja rezervacije, rezervirane datume, broj osoba, starost osoba, vrstu osnovnih ili dodatnih rezerviranih usluga.

Ako se klijent ne pojavi na odredištu ili otkaže rezervirane usluge nakon početka korištenja usluge, klijent nema pravo na povrat uplaćenog iznosa (uključujući iznos koji je klijent uplatio izravno vlasniku smještajne jedinice).

Ako gost ne dođe u rezervirani smještaj do 22 sata na dan početka rezervirane usluge, a nije obavijestio Agenciju niti vlasnika smještajne jedinice o mogućem kašnjenju, rezervacija će se smatrati otkazanom na dan dolaska. U tom slučaju naplatiti će se troškovi otkaza. Klijent nema pravo na prigovor i gubi uplaćeni iznos u slučaju da je vlasnik smještajne jedinice u međuvremenu prihvatio druge klijente.

Promjena rezervirane smještajne jedinice s drugom (različiti vlasnik smještaja) smatra se otkazivanjem rezervacije. U tom slučaju klijentu će se naplatiti naknada za otkazivanje, a svaka moguća razlika u cijeni bit će prebačena na klijentovu novu rezervaciju.

Ukoliko gost otkaže smještaj rezerviran s jednim ili više odobrenih popusta, popusti se neće uzeti u obzir pri obračunu troškova otkaza, a naknade za otkazivanje naplatit će se za cijeli iznos rezervacije.

Ako je gost u jednom zahtjevu rezervirao više smještajnih jedinica, a ne želi otkazati sve rezervirane smještajne jedinice (djelomični otkaz rezervacije), naplatit će se troškovi otkaza za otkazane smještajne jedinice, a moguća  razlika izmeđ ukupnog iznosa akontacije i troškova otkaza za otkazane smještajne jedinice, smatrat će se akontacijom za preostale smještajne jedinice.

Depozit se vraća u slučaju da otkaz stigne u pisanom obliku na najkasnije 7 dana prije početka usluge i samo u sljedećim okolnostima:

 • smrt putnika ili uže obitelji; supružnici, roditelji, djeca, braća i sestre
 • Iznenadna ozbiljna bolest
 • Komplikacije u trudnoći

Za utvrđivanje gore navedenih okolnosti Agencija će zahtijevati dokumentirane dokaze. U slučaju nepotpune dokumentacije ili da dokumentacija ne dokazuje bilo koju od gore navedenih okolnosti, Agencija ima pravo odbiti povrat.

U slučaju neočekivanih okolnosti u vezi s jednim od sudionika putovanja, Agencija vraća sredstva razmjerno broju sudionika putovanja.

Ova odredba primjenjuje se ako je rezervacija otkazana zbog smrti bilo kojeg člana grupe ili člana njegove uže obitelji, ali samo u slučaju ako je Agencija posjedovala podatke da je ta osoba prethodno registrirana kao član grupe.

Povrat depozita znači povrat uplaćenog iznosa od klijenta, umanjen za bankovne naknade. Povrat sredstava vrši se isključivo na račun klijenta koji je izvršio uplatu depozita, tj. samo na račun s njegovim imenom. Povrat iznosa na koji klijent ima pravo, izvršit će se u roku od 15 radnih dana od utvrđivanja preciznog iznosa povrata, pod uvjetom da Agencija posjeduje podatke o klijentu potrebne za izvršenje povrata novca.

 1. OBAVEZE AGENCIJE

Agencija je odgovorna da klijentu osigura sve usluge koje je rezervirao putem Agencije. Nakon primitka uplate depozita, Agencija će klijentu poslati vaučer koji sadrži sve potrebne podatke u vezi s rezerviranim smještajem.

Isti vaučer dostavit će se vlasniku rezerviranog smještaja, s podacima o klijentu (ime, broj mobitela, broj osoba, saldo koji je potrebno platiti po dolasku ili bilo koje druge slične podatke potrebne za rezervaciju).

Agencija je dužna pružati usluge rezervirane od strane klijenta prema objavljenim podacima na ovoj web stranici, pod uvjetima važećim u trenutku rezervacije i potvrđenom rezervacijom Agencije, osim u posebnim okolnostima koje se ne mogu predvidjeti ili ukloniti ( više sile, bolest ili smrt domaćina ili njegove uže obitelji, prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, poplave, požari, suša), ratovi, štrajkovi, teroristički akti, ograničenja države (mobilizacija, zabrana izlaska). Ulažu se svi napori da se pridržavaju objavljene cijene, no promjenjivi tečajevi mogu zahtijevati promjene cijena, te će važeća cijena bit će potvrđena u trenutku rezervacije i zajamčeno je da se neće povećati nakon primitka pologa.

 1. OBAVEZE KLIJENTA

Prema hrvatskom zakonu, vlasnici smještajnih jedinica moraju prijaviti svakog klijenta na dolasku i zbog toga će biti potrebno na uvid dati osobnu dokumentaciju (poput putovnice ili osobne iskaznice). Nakon dovršetka registracije, vlasnici smještajne jedinice će dokumente vratiti klijentima.

Klijent je dužan predočiti vaučer i uplatiti saldo u gotovini po dolasku izravno vlasniku smještajne jedinice. Klijent je dužan doći u smještajnu jedinicu u točnom broju i sastavu osoba o kojima je Agencija prethodno obaviještena. Ako u smještajnu jedinicu dođe više ljudi od navedenog broja u vaučeru ili ako je sastav grupe drugačiji, vlasnik smještajne jedinice može odbiti pružanje usluge smještaja nenajavljenim osobama ili zatražiti doplatu za njih koja se plaća izravno na vlasniku smještajne jedinice u gotovini.

Prije dolaska gost mora obavijestiti Agenciju o dovođenju kućnih ljubimaca kako bi prethodno dobio suglasnost vlasnika smještajne jedinice. Vlasnik smještajne jedinice može odbiti pružiti uslugu smještaja klijentu ili zatražiti nadoplatu za kućnog ljubimca ako ustraje na tome da nenajavljeni ljubimci također koriste rezervirani smještaj.

Neki vlasnici smještajnih jedinica klijentima naplaćuju sigurnosni depozit izravno u gotovini tijekom prijave. Ako se ne dogodi nikakva šteta, taj će se sigurnosni depozit vratiti prilikom odjave.

Ukoliko planirate organizirati neki događaj u iznajmljenom smještaju (zabavu, vjenčanje, koktel party, večeru, i sl.), prvo morate tražiti dozvolu od vlasnika smještajne jedinice. Bilo kakvi događaji trebaju biti najavljeni prije dolaska, a postoji mogućnost i dodatnih troškovia po nahođenju vlasnika smještajne jedinice (posebna naknada, povećani depozit, i sl.).

Klijent je dužan tijekom putovanja posjedovati važeće putne isprave, poštivati carinske i valutne propise i zakone Republike Hrvatske, kao i one tranzitnih zemalja, pridržavati se kućnih pravila smještaja i surađivati s vlasnikom smještajne jedinice u dobroj vjeri.

Klijent je dužan provjeriti sve vizne zahtjeve za ulazak u odredišnu zemlju kao i susjedne zemlje. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, klijent snosi troškove i odgovoran je za učinjenu štetu.

Potvrđivanjem rezervacije, klijent je dužan zadržati smještajnu jedinicu, kao i sav namještaj, opremu i okruženje u onom stanju kao u trenutku kad je klijent prvi put započeo korištenje smještaja. Završno čišćenje uključeno je u cijenu ukoliko nije drugačije navedeno, ali očekuje se da klijent održava uobičajenu čistoću kako je i nađeno. Kao zakupac, klijent je odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak. Vlasnik nekretnine zadržava pravo naplatiti klijentu bilo koje dodatno čišćenje osim onog posljednjeg, kao i za štetu.

 1. PRTLJAGA I OSIGURANJE

Agencija ne snosi odgovornost za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu ili za krađu prtljage. Preporuča se osigurati prtljagu kod osiguravajućeg društva. Klijenti ostavljaju sve dragocjenosti u smještajnom objektu na vlastiti rizik. Ni Agencija niti vlasnik smještajne jedinice ne snose nikakvu odgovornost za njihov gubitak. Ako klijent odluči napustiti smještajnu jedinicu zbog provale, nikakva naknada se ne vraća. Izgubljeni ili ukradeni predmeti prijavljuju se vlasniku  smještajne jedinice i najbližoj policijskoj postaji. Ni Agencija niti vlasnik smještajne jedinice ne snose nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u iznajmljenom smještaju.

Agencija nije odgovorna za gubitak, prekid ili kašnjenje iz bilo kojeg razloga izvan našeg nadzora, uključujući, ali ne ograničavajući se na višu silu, eksplozije, oluje, požare ili nesreće, rat ili ratnu prijetnju, građanske nemire, ograničenja, lokalne zakone ili bilo koju državu ili mjere lokalne vlasti, štrajkovi, zabrane ulaska ili druge industrijske akcije ili prekidi. U takvim slučajevima, kao i u ostalim nepredviđenim okolnostima izvan naše kontrole, poput vremenskih prilika, smrti vlasnika, razvoda vlasnika, zadržavamo pravo da se oslobodimo ugovorne obveze.

Naše usluge ne uključuju putno osiguranje od nezgoda i bolesti koje se mogu javiti za vrijeme putovanja ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 1. REKLAMACIJE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obavještavamo naše klijente da mogu podnijeti pritužbu izražavajući svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom u pisanom obliku, najkasnije 7 dana nakon prestanka pružanja usluga. Ako klijent na licu mjesta ne uloži žalbu, nema pravo na povrat novca.

Klijent je dužan surađivati s vlasnikom mještajne jedinice, te djelovati u dobroj namjeri, kako bi se riješio eventualni prigovor. Ako klijent na licu mjesta odbije predloženo rješenje koje odgovara pruženoj usluzi, Agencija nije obvezna naknadno razmatrati žalbu.

Primitak prigovora bit će potvrđen u pisanom obliku bez odlaganja. Žalba se može podnijeti e-mailom na:  

Klijent je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 7 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, klijent se odriče posredovanja bilo koje druge institucije odnosno pokretanja sudskog ili kakvog drugog postupka te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije, u protivnom snosi troškove takvog postupka i odgovara Agencija za štetu.

Maksimalna naknada može iznositi trošak usluge koja je subjekt prigovora. Naknada ne može biti ukupan plaćeni iznos Agenciji i ne može uključiti trošak već pružene usluge. Ovo isključuje pravo klijenta na naknadu nematerijalne štete. Svaki klijent podnosi pritužbe odvojeno. Agencija zadržava pravo odbiti grupne žalbe, pritužbe koje pristignu nakon isteka određenog roka i one za koje se utvrdi da su mogle biti riješene na licu mjesta ako je klijent surađivao s predstavnikom Agencije ili vlasnikom smještajne jedinice.

Agencija ne može biti odgovorna za vremenske uvjete, prometne uvjete, čistoću i temperaturu mora u destinaciji koju klijent posjećuje, kao i sve druge slične situacije i događaji koji nisu izravno povezani s kvalitetom rezervirane smještajne jedinice što može rezultirati nezadovoljstvom klijenta.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Agencija ni na koji način nije odgovorna za promjene ili nepružanje usluge zbog više sile u državi klijenta ili u državi u kojoj se usluga treba pružiti (rat, nemiri, štrajkovi, teroristički napadi, prirodni katastrofe, službene intervencije vlasti itd.) što rezultira sprječavanjem boravka klijenta u rezerviranoj smještajnoj jedinici. U takvim slučajevima klijent nema pravo na povrat uplaćenog iznosa. Ovaj se iznos također ne može upotrijebiti kao avansno plaćanje za alternativnu smještajnu jedinicu koju klijent želi rezervirati na drugom odredištu ili u drugom razdoblju.

Ugovorne strane su suglasne da Agencija ima pravo povećati cijenu prije početka korištenja usluge smještaja, u slučaju da se nakon potvrde rezervacije tečaj valute poveća za više od 5% ili u slučaju povećanja ostalih troškova koji mogu utjecati na cijenu usluge, za što Agencija nije znala i nije mogla znati unaprijed. Klijent zadržava pravo otkazati rezervaciju ako povećanje dogovorene cijene iznosi više od 10%. U tom slučaju klijent ima pravo na povrat iznosa kojeg je uplatio Agenciji do tog trenutka, ali nema pravo na bilo kakvu dodatnu naknadu.

 1. NADLEŽNOST SUDA

Agencija i klijent pokušati će svaki spor riješiti na sporazuman način. Ukoliko se dogovor ne može postići, žalba će postati predmetom odluke nadležnosti suda u Dubrovniku, pod nadležnošću Republike Hrvatske.

Sve što nije navedeno u ovim Općim uvjetima, podliježe važećim zakonima Republike Hrvatske.

 1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Agencija koristi Vaše podatke za pružanje i poboljšanje svojih usluga u skladu s najboljim poslovnim praksama.

Rezerviranjem bilo koje usluge putem www.coloursofdubrovnik.com pristajete na prikupljanje i korištenje informacija

u skladu s ovom politikom. Agencija poštuje osobne podatke svih svojih Putnika i neće ih objaviti trećim stranama, osim ako je to potrebno za obradu potvrđenih usluga.

Vaš pristanak na ovo pravilo kao i  postupak slanja osobnih informacija, predstavlja Vašu dozvolu za prijenos tih podataka. Treća strana ne smije koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja traženih usluga. Pored toga, neke će informacije morati biti podijeljene kako bi bile u skladu sa zakonom. Ne pohranjujemo osobne podatke na računalo ili bilo koji poslužitelj, osim osobnih podataka Putnika koji su kupili usluge od Agencije, kako bi se takve usluge mogle realizirati. Putnikovi e-mailovi brišu se svakih 5 godina, a računi se čuvaju u razdoblju od 10 godina prema zakonskim obvezama.

Također možemo prikupljati informacije za analizu trendova, obradu web stranica, praćenje protoka kupaca i druge dijagnostičke podatke kako bismo analizirali i poboljšali naše usluge. Google Analytics usluga je web analitike koju nudi Google i koja prati promet na web mjestu. Google koristi prikupljene podatke za praćenje korištenja naše usluge.  Prikupljeni demografski podaci nisu povezani sa bilo kakvim osobnim podacima. Više informacija o Google pravilima o privatnosti možete pronaći ovdje.

Želimo napomenuti da nijedna metoda prijenosa informacija putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nisu 100% sigurni. Dajemo sve od sebe kako bismo zaštitili privatnost korisnika. Sve podatke šaljete na vlastiti rizik i postoji mogućnost da će ih pročitati i drugi. Nakon što primimo Vaše osobne podatke, koristimo postupke za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Ukoliko ne možete promijeniti svoje osobne podatke koje ste poslali putem ove web stranice, molimo kontaktirajte nas putem e-maila kako bismo unijeli potrebne izmjene.

Informacije o plaćanju su pod posebnom zaštitom i bit će dostupne samo bankama ili kartičarskim kućama kako bi odobrile plaćanje. Agencija ne prikuplja podatke Vaše kreditne/debitne kartice ili podatke o bankovnom računu.

Ova web stranica sadrži poveznice na druge web stranice. Agencija ne može biti odgovorna za politiku privatnosti na tim web stranicama. Molimo pročitajte pravila o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova se pravila o privatnosti odnose isključivo na podatke prikupljene na web stranici www.coloursofdubrovnik.com 

Ukoliko se dogodi bilo koji slučaj gdje su podaci o Putnicima na bilo koji način ugroženi, naše je pravilo da upozorimo Putnike e-poštom najkasnije u roku od 48 sati od saznanja o događaju. O takvom incidentu također ćemo izvijestiti sva potrebna tijela za zaštitu podataka.

Agencija zadržava pravo ažuriranja ovih Općih Uvjeta, uključujući pravila o privatnosti, stoga molimo Putnike da periodično pregledaju ovu web stranicu radi bilo kakvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na ovoj web stranici.

Agencijske usluge smiju rezervirati samo odrasle osobe (+18 godina starosti).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim pravilima ili želite znati koje podatke imamo o Vama, kontaktirajte nas e-poštom na sljedeću adresu  

 1. OGRANIČENJE NA OSOBNU, NEKOMERCIJALNU UPOTREBU

Ova web stranica namijenjena je osobnoj uporabi. Klijent prihvaća da neće koristiti ovdje dobivene podatke za zabranjene ili nezakonite aktivnosti ili svrhe. Klijenti ne smiju prenositi ili prodavati nikakve podatke, usluge ili proizvode prikazane na ovim stranicama bez pismenog pristanka Agencije.

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

„Colours of Dubrovnik“, vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ovu web stranicu, svoje usluge ili ove Uvjete u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

U Mlinima, 01.01.2020

OPĆI UVJETI REZERVACIJE I KUPNJE USLUGA TRANSFERA

ČLANAK 1.

„Colours of Dubrovnik“, vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, Hrvatska, OIB: 12355341998 (u daljnjem tekstu: Agencija) je turistička agencija koja pruža internetsku platformu na kojoj nudi razne turističke usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na: najam smještaja za odmor, organiziranje ili posredovanje dnevnih izleta i aktivnosti, putne aranžmane, najam vozila i plovila, transfere i krstarenja klijentima koji žele rezervirati takve usluge.

Ovi Opći Uvjeti uređuju odnose između Agencije i putnika u slučaju kada putnik sklopi ugovor u korist treće strane kao putnika (u daljnjem tekstu: Putnik) u vezi s organizacijom transfera. Organizator transfera je putnička agencija što je jasno navedeno na potvrdi izleta (ulaznica / vaučer) kao odgovornog organizatora (u daljnjem tekstu: organizator transfera). Ako se kao organizator transfera navede neka druga putnička agencija ili izravni davatelj usluga osim Agencije, Agencija djeluje u svojstvu ovlaštenog posrednika. Transferi u kojem Agencija nije odgovorni organizator podliježe općim uvjetima nadležnog organizatora transfera, a Agencija nije odgovorna za njihovu provedbu.

Prilikom rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima i odredbama, pažljivo ih je pročitao i prihvatio ih u cijelosti. Na ovaj način, svi uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima postaju pravna obveza kako za Putnika tako i za Agenciju.

ČLANAK 2.

Usluga transfera s vozačem sadrži: uslugu rezervacije odgovarajuće usluge, plaćanje usluge, preuzimanje putnika na dogovorenom mjestu, obavljanje rezervirane usluge, pomaganje u obavljanju usluge na način da se omogući korištenje druge ili dodatne usluge ako ih agencija i / ili organizator transfera može pružiti.

Putnika će na mjestu preuzimanja dočekati vozač koji drži tablu s natpisom na kojem je istaknuto putnikovo ime. Vozač će putnika odvesti do željene adrese ili do najbližeg mogućeg mjesta dostupnog automobilom. Cijene transfera su izražene po vozilu.

Rezervacija se mora izvršiti najmanje 24 sata prije početka transfera. Iznimno, transfer se može rezervirati u roku od 24 sata, ali putnik prvo mora obavijestiti Agenciju i od Agencije dobiti potvrdu e-e-e-mailom.

Ponuda usluga podložna je promjenama, ovisno o tržišnim uvjetima i poslovnim potrebama. Putnik može zatražiti i dobiti pregled cjelokupne ponude usluga u bilo kojem trenutku putem pismenog upita ili pregledom ponude koju pruža web stranica Agencije.

Agencija će putniku pružiti točne i potpune informacije o sadržaju i cijeni usluge, uključujući sve poreze i druge naknade, valutu plaćanja kao i sve ostale troškove koji na bilo koji mogući način mogu utjecati na navedenu cijenu, a najkasnije u trenutku ugovaranja usluge.

ČLANAK 3.

Rezervacije svih usluga koje nudi Agencija mogu se izvršiti putem kontakt obrasca na web stranici Agencije, e-e-e-mailom ili telefonom. Otkaze ili bilo kakve promjene rezervacije moraju se u pisanom obliku poslati na e-mail Agencije čim putnik sazna za takve promjene:

Agencija će provjeriti mogu li se odobriti promjene te će o tome obavijestiti putnika.

Putnik je dužan pružiti ispravne i istinite osobne podatke koji su potrebni u obrascu za rezervaciju, kako bi se dovršio postupak rezervacije. Agencija ili organizator transfera ne snose nikakvu odgovornost za pogrešno unešene ili neistinite podatke. Osoba koja unosi podatke za grupu prihvaća ove uvjete u ime cijele grupe i odgovorna je za cijelu grupu.

Putnik je dužan pokazati Voucher vozaču prije ukrcaja u vozilo, zajedno s važećim dokumentom koji dokazuje identitet klijenta (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

ČLANAK 4.

Svaki putnik može ponijeti standardni kofer ili putnu torbu, te jedan komad ručne prtljage iste veličine koji je dopušten u zračnom prometu, ukupno dva komada prtljage. Agencija i / ili organizator transfera nisu obvezni prenijeti dodatnu prtljagu koja nije bila najavljena u rezervaciji ako u vozilu nema dovoljno mjesta.

Agencija i / ili organizator transfera nisu odgovorni za sadržaj prtljage. Ni Agencija i / ili organizator transfera niti bilo koji od njegovih ugovorenih vozača neće preuzeti odgovornost za gubitak ili štetu prtljage. Putnici su odgovorni provjeriti da je njihova prtljaga u svakom trenutku ukrcana / istovarena. Agencija i / ili organizator transfera i / ili njezini ugovoreni vozači imaju pravo odbiti bilo kojeg putnika ili izvršiti uslugu transfera zbog toga što putnik ima višak prtljage što bi rezultiralo nesigurnim vozilom tijekom putovanja.

ČLANAK 5.

Djeca ispod 12 godina ne mogu koristiti našu uslugu ako ih nisu u pratnji odrasle osobe. Djeca od 12 do 18 godina moraju imati ovjereno pismeno dopuštenje roditelja.

Za djecu do 5 godina dječje sjedalica je obavezna0. S obzirom da dječja sjedalica zauzima jedno sjedalo u vozilu, dijete se smatra odraslim putnikom.

Osobe s posebnim potrebama, kao što su osobe s invaliditetom i/ili u invalidskim kolicima, obvezne su to navesti u obrascu za rezervaciju kako bi osiguralo odgovarajuće vozilo.

ČLANAK 6.

Ako putnik dolazi zrakoplovom, vozač će čekati 60 minuta besplatno. Ako se let odgodi, vrijeme čekanja započinje kada avion sleti. Nakon 60 minuta čekanja, putniku se može dodatno naplatiti dodatno vrijeme čekanja. Za ostale lokacije osim zračne luke, maksimalno besplatno vrijeme čekanja je 15 minuta. Nakon isteka tog vremena, putniku se mogu naplaćivati dodatni troškovi.

Ako putnik ne može pronaći vozača, mora odmah kontaktirati Agenciju. Ukoliko putnik to ne učini u roku od 60 minuta ili 15 minuta (ovisno o lokaciji), vozač ima pravo napustiti dogovorenu lokaciju a transfer će se smatrati kao "No-show".

"No-show" je situacija kada putnik ne dođe na lokaciju, na datum i u vrijeme dogovoreno prilikom rezervacije. „No-show” transfer naplaćuje se u cijelosti, kao da je usluga uspješno izvedena. U takvim slučajevima putnik nema pravo na povrat. Odgovornost putnika je pružiti ispravnu adresu za polazak transfera.

ČLANAK 7.

Agencija i / ili organizator transfera dužni su sve usluge obavljati odgovorno i profesionalno, u skladu sa zakonima hrvatske države.

Agencija i / ili organizator transfera mogu svoja prava i obveze djelomično ili u potpunosti prenijeti na treću osobu ili osobe, prema vlastitom izboru i bez prethodne najave.

Usmeni dogovori između putnika i Agencije i / ili organizatora transfera moraju se naknadno potvrditi u pisanom obliku (e-e-e-mailom), jer se u protivnom smatraju nevažećim.

Agencija i / ili organizator transfera nisu odgovorni za kašnjenja u dolasku ili odlasku uzrokovanim nepredvidivim okolnostima, poput gužve u prometu, izuzetno loših vremenskih uvjeta, poplava, oluja, požara i tako dalje (više sile), te se od njih ne zahtijeva obeštećenje putnika.

U slučaju da putnik ne može uspostaviti kontakt s našim vozačem na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, putnik je dužan kontaktirati Agenciju. U slučaju da putnik iz bilo kojeg razloga kasni, dužan je kontaktirati Agenciju što je prije moguće. Agencija će tada putnika obavijestiti o daljnim uputama.

Agencija i / ili organizator transfera ne mogu jamčiti točno vrijeme putovanja. Svi podaci o vremenu putovanja samo su procjena. Putnici koji nastavljaju putovanje drugim prijevoznim sredstvom trebaju ostaviti dovoljno vremena između završetka usluge transfera i vremena odlaska drugog prijevoznog sredstva.

U slučaju da odabrana vrsta vozila nije dostupna iz bilo kojeg razloga, Agencija i / ili organizator transfera mogu izvršiti uslugu transfera koristeći drugo odgovarajuće vozilo.

ČLANAK 8.

Agencija će poslati detaljnu ponudu na putnikovu e-mail adresu navedenu u obrascu za rezervaciju, a ako putnik prihvati ponudu mora poslati potvrdu na e-mail adresu Agencije.

Nakon primitka potvrde, Agencija će poslati predračun s podacima o plaćanju.

Plaćanje bit će potrebno u punom iznosu po potvrdi rezervacije putem kreditnih / debitnih kartica ili bankovnih transakcija.

U slučaju plaćanja bankovnom transakcijom, kopija plaćanja bit će potrebna u roku od 24 sata na e-mail adresu Agencije . U slučaju da kopija plaćanja ne bude zaprimljena u zadanom roku, rezervacija se automatski poništava. U slučaju plaćanja kreditnom karticom, kopija plaćanja neće biti potrebna.

Rezervacija se smatra potvrđenom, kada Agencija zaprimi putnikovu uplatu na račun.

Nakon primitka uplate Agencija će na e-mail adresu putnika poslati vaučer koji sadrži sve podatke.

Usluge može rezervirati samo punoljetna osoba (+18 godina).

Kupovinom usluga pruženih na web stranici www.coloursofdubrovnik.com  putnik, koji je roditelj maloljetnog djeteta, potvrđuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da je drugi roditelj obaviješten o ovom ugovoru i da on/ona izričito pristaje na njega.

ČLANAK 9.

Agencija prihvaća plaćanja kreditnim/debitnim karticama i bankovnim transakcijama putem platforme Raiffeisen Banke. Raiffeisen Banka je certificirana banka za prihvat kartica na internet prodajnim mjestima. Raiffeisen Banka jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Europe (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji koristi SSL kriptiranje s 2048 bitnim ključem.

Plaćanja putem bankovnih transakcija prihvaćeno je u sljedećim valutama: HRK, EUR, GBP i USD. Računi će biti prikazani u valutama HRK i EUR. Ako Putnik želi izvršiti plaćanja u GBP ili USD, obvezan je kontaktirati Agenciju prije plaćanja te će Agencija prilagoditi predračun za odabranu valutu. Sve bankovne troškove snosi Putnik (primljeni iznos smatrat će se uplaćenim iznosom).

Prilikom plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica može se dogoditi mala razlika u odnosu na izvornu navedenu cijenu, zbog pretvorbe valuta kartičnih kuća na dan konverzije. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu Putnika prema tečaju kreditnih kuća.

ČLANAK 10.

Putnik se slaže da cijena usluge sadrži troškove usluge, administrativne i druge troškove koje je Agencija dužna pokriti u skladu s obveznim odredbama svoje zemlje poslovanja.

Putnik se slaže da će ugovor o usluzi biti zaključen u trenutku kad je putnik poslao potvrdni e-mail Agenciji ili kada je uslugu potvrdio telefonski.

Agencija se slaže da se rezervacija može otkazati pod sljedećim uvjetima:

 • U slučaju otkaza do 48 sati prije pružanja usluge, putnik ima pravo na potpuni povrat
 • U slučaju otkaza do 24 sata prije pružanja usluge, putnik ima pravo na povrat od 50% cijene usluge
 • U slučaju otkaza manje od 24 sata prije pružanja usluge, putnik nema pravo na povrat

Ukoliko Putnik želi otkazati rezerviranu uslugu, mora to učiniti pismeno na adresu

Povrati će se vršiti putem bankovne transakcije, dok sve bankovne troškove snosi putnik.

ČLANAK 11.

Putniku pod utjecajem alkohola, droga ili drugih ilegalnih tvari neće biti dopušteno ući u vozilo i neće imati pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Putnik čije ponašanje ugrožava sigurnost vozača, ostalih putnika ili drugih sudionika u prometu bit će uklonjen iz vozila i prijavljen lokalnoj policijskoj upravi.

Pušenje, konzumiranje hrane i pića, alkohola ili droga u vozilu je strogo zabranjeno. Izuzetak od ove politike su voda i bezalkoholna pića u bocama. Sve ostalo mora odobriti vozač ili predstavnik pružatelja usluga transfera.

ČLANAK 12.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Putnici mogu podnijeti pritužbu izražavajući svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom u pisanom obliku, najkasnije 48h nakon prestanka pružanja usluga transfera. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Agencije u njegovoj prisutnosti i/ili kod organizatora transfera. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samom mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika.

Primitak prigovora bit će potvrđen u pisanom obliku bez odlaganja. Žalba se može podnijeti e-e-mailom na:

Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije odnosno pokretanja sudskog ili kakvog drugog postupka te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije, u protivnom snosi troškove takvog postupka i odgovara za štetu koja je nastala Agenciji.

Maksimalna naknada može iznositi trošak usluge koja je subjekt prigovora. Naknada ne može biti ukupan plaćeni iznos Agenciji i ne može uključiti trošak već pružene usluge. Svaki Putnik podnosi pritužbe odvojeno. Agencija zadržava pravo odbiti grupne žalbe, koje pristignu nakon isteka određenog roka i one za koje se utvrdi da su mogle biti riješene na licu mjesta da je Putnik surađivao s predstavnikom Agencije ili pružateljem usluge.

Agencija ne može biti odgovorna za vremenske uvjete, prometne uvjete, čistoću i temperaturu mora u destinaciji koju Putnik posjećuje, kao i sve druge slične situacije i događaji koji nisu izravno povezani s kvalitetom rezervirane usluge što može rezultirati nezadovoljstvom klijenta.

ČLANAK 13. - ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija koristi Vaše podatke za pružanje i poboljšanje svojih usluga u skladu s najboljim poslovnim praksama.

Rezerviranjem bilo koje usluge putem www.coloursofdubrovnik.com pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovom politikom. Agencija poštuje osobne podatke svih svojih Putnika i neće ih objaviti trećim stranama, osim ako je to potrebno za obradu potvrđenih usluga.

Vaš pristanak na ovo pravilo kao i postupak slanja osobnih informacija, predstavlja Vašu dozvolu za prijenos tih podataka. Treća strana ne smije koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja traženih usluga. Pored toga, neke će informacije morati biti podijeljene kako bi bile u skladu sa zakonom. Ne pohranjujemo osobne podatke na računalo ili bilo koji poslužitelj, osim osobnih podataka Putnika koji su kupili usluge od Agencije, kako bi se takve usluge mogle realizirati. Putnikove e-mailove brišu se svakih 5 godina, a računi se čuvaju u razdoblju od 10 godina prema zakonskim obvezama.

Agencija može prikupljati informacije za analizu trendova, obradu web stranice, praćenje protoka kupaca i druge dijagnostičke podatke kako bi analizirala i poboljšala vlastite usluge. Google Analytics usluga je web analitike koju nudi Google i koja prati promet na web stranici. Google koristi prikupljene podatke za praćenje korištenja agencijskih usluga. Prikupljeni demografski podaci nisu povezani sa bilo kakvim osobnim podacima. Više informacija o Google pravilima o privatnosti možete pronaći ovdje.

Želimo napomenuti da nijedna metoda prijenosa informacija putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nisu 100% sigurni. Dajemo sve od sebe kako bismo zaštitili privatnost korisnika. Sve podatke šaljete na vlastiti rizik i postoji mogućnost da će ih pročitati i drugi. Nakon što primimo Vaše osobne podatke, koristimo postupke za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Ukoliko putnik ne može promijeniti svoje osobne podatke koje je poslao putem ove web stranice, molimo kontaktirajte nas putem e-maila kako bismo unijeli potrebne izmjene.

Informacije o plaćanju su pod posebnom zaštitom i bit će dostupne samo bankama ili kartičarskim kućama kako bi odobrile plaćanje. Agencija ne prikuplja podatke Vaše kreditne/debitne kartice ili podatke o bankovnom računu.

Ova web stranica sadrži poveznice na druge web stranice. Agencija ne može biti odgovorna za politiku privatnosti na tim web stranicama. Molimo pročitajte pravila o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova se pravila o privatnosti odnose isključivo na podatke prikupljene na web stranici www.coloursofdubrovnik.com

Ukoliko se dogodi bilo koji slučaj gdje su podaci o Putnicima na bilo koji način ugroženi, naše je pravilo da upozorimo Putnike e-e-mailom najkasnije u roku od 48 sati od saznanja o događaju. O takvom incidentu također ćemo izvijestiti sva potrebna tijela za zaštitu podataka.

Zadržavamo pravo ažuriranja naših Uvjeta, uključujući pravila o privatnosti, stoga Vas molimo da periodično pregledajte ovu web stranicu radi bilo kakvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na ovoj web stranici.

Usluge može rezervirati samo odrasla osoba (+18 godina starosti).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim pravilima ili želite znati koje podatke imamo o Vama, kontaktirajte nas e-poštom na sljedeću adresu

ČLANAK 14. - ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju bilo kakvog spora povodom Ugovora nadležan je sud u Dubrovniku uz primjenu prava Republike Hrvatske. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta trebaju biti objavljene tako da budu dostupne zainteresiranim ugovornim strankama te u tom slučaju obvezuju sve stranke u postupku i s ovim Općim uvjetima čine jedinstvenu pravnu cjelinu. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Agencijom.

U Mlinima, 01.01.2020

OPĆI UVJETI O NAJMU VOZILA

 1. Opće odredbe

 

„Colours of Dubrovnik“, vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, Hrvatska, OIB: 12355341998 (u daljnjem tekstu: Agencija) je turistička agencija koja pruža internetsku platformu na kojoj nudi razne turističke usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na: najam smještaja za odmor, organiziranje ili posredovanje izleta i aktivnosti, putne aranžmane, najam vozila i plovila, transfere i krstarenja klijentima koji žele rezervirati takve usluge.

Ovi uvjeti primjenjuju se na usluge najma vozila koje posreduje Agencija između”Rent-a-Car kompanije” znači tvrtka koja daje u najam svoja vozila, „korisnika” znači osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje pod ovim uvjetima o najmu, ” vozač ” znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz ”korisnika”.

”Dodatni vozač” znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz ”korisnika“. ”Korisnik” se mora pobrinuti da svaki ovlašteni vozač ispunjava Opće uvjete o najmu. ”Vozilo” znači vozilo navedeno na prednjoj strani Ugovora o najmu. ”Korisnik, vozač i dodatni vozač ” u daljnjem tekstu ugovora podrazumijevaju se jednom riječju “korisnik“.

Prilikom rezervacije korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim općim uvjetima, pažljivo ih je pročitao i prihvaća ih u cijelosti. Na ovaj način, svi uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima najma vozila postaju pravna obveza kako za korisnika najma, tako i za Agenciju i Rent-a-Car kompaniju, ukoliko nije drukčije navedeno u ugovoru.

 1. Ovlašteno upravljanje vozilom

Unajmljeno vozilo mogu voziti-osobe starije od 21 godine, koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje 2 godine (2 x 365 dana). Zakon o prometu ne dozvoljava iznimke. Pod nikakvim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti, ili se istim koristiti:

Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:

 1. a) od osobe koja nije navedena na najamnom ugovoru;
 2. b) za plaćeni prijevoz putnika i robe;
 3. c) po ugovoru zaključenom na osnovi lažnih izjava npr. starosti, adrese;
 4. d) za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke;
 5. e) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta;
 6. f) pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje , narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova;
 7. g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom;
 8. h) van prometnica I., II. ,III., reda;
 9. i) brzinom većom od dozvoljene – 100km/h za ceste I. reda, 80 km/h na cestama II. I III. reda, 120 km/h po autocestama.
 10. j) kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe

Gornja se ograničenja zbrajaju i svako od njih vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. Agencija odbija  odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo prouzročeno nepoštivanjem gornjih zabrana.

 1. Preuzimanje i vraćanje unajmljenog vozila

Jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je ”Rent-a-Car kompanija”, a ”korisnik” ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. “Korisnik” se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i Check-out  & Check-in obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u točno vrijeme i na mjesto navedeno na strani 1. Ugovora o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

 1. Plaćanje

“Korisnik” se obavezuje podmiriti predračun u iznosu od 15% ugovorenog najma prilikom rezervacije ”Agenciji” putem transakcijskog računa ili uplatom kreditnom karticom. Ostatak do punog iznosa korisnik mora podmiriti prilikom preuzimanja vozila kreditnom karticom u poslovnici “Rent-a-Car kompanije”. Ukoliko Agencija ne primi uplatu predujma u roku od 24h od izdavanja predračuna, rezervacija postaje nevažeća. Iznos se plaća u skladu s tarifom na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora.

Prilikom plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica može se dogoditi mala razlika u odnosu na izvornu navedenu cijenu, zbog pretvorbe valuta kartičnih kuća na dan konverzije. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu Putnika prema tečaju kreditnih kuća.

Nakon zaprimljene uplate po predračunu, Agencija je dužna korisniku poslati voucher sa svim dogovorenim detaljima najma uključujući točno ime “Rent-a-Car kompanije” koja će iznajmiti vozilo korisniku. Korisnik je dužan isti voucher predočiti zaposlenicima u poslovnici Rent-a-Car kompanije prilikom preuzimanja vozila.

U slučaju da se vozilo vrati u lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji napravi lokacija gdje je vozilo vraćeno podliježe odobrenju lokacije koja je izdala vozilo i koja zadržava pravo da pošalje ispravljeni račun. Potpisivanjem ovog Ugovora , ”korisnik” pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, ”Rent-a-Car kompanija ” naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a ”korisnik” nije o tome izvijestio Agenciju ili Rent-a-Car kompaniju u skladu s procedurom o povratu vozila. ”Korisnik” se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da ”korisnik” te kazne ne plati, ”Rnt-a-Car kompanija” će ih naplatiti ”korisniku“, zajedno sa administrativnim troškovima. ”Rent-a-Car kompanija” zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti korisnika. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. ”Korisnik” svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:

 1. – Korisnik;
 2. – vozač – za slučaj da korisnik odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila;
 3. – dodatni vozač – za slučaj da korisnik ili vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila.
 1. Otkaz rezervacije I povrat

Korisnik  može otkazati rezervirani najam. U slučaju otkaza do 60 dana prije datuma preuzimanja vozila, Agencija će izvršiti povrat uplaćenog predujma putem bankovne transakcije umanjene za bankovne troškove. U slučaju otkaza 59 dana i manje prije datuma preuzimanja vozila, korisnik nema pravo na povrat uplaćenog predujma.

 1. Način podnošenja prigovora

Ukoliko korisnik ima prigovor na kvalitetu naših usluga, može ga dostaviti u pisanom obliku na e-mail adresu: info@coloursofdubrovnik.com  u roku od 7 dana nakon povratka vozila. Korisnik je dužan dostaviti dokaze o prigovoru.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. U slučaju nemogućnosti provjere navoda u roku od 15 dana, Agencija ima pravo produžiti odgovor korisniku za dodatnih 15 dana, odnosno 30 dana od podnošenja prigovora kako bi ustanovila istinitost navoda. U slučaju da korisnik svoj prigovor dostavi nakon navedenog roka ili ne uspije dokazati istinitost istog, Agencija nije dužna prigovor uzeti u razmatranje.

 1. Produženje najma

Kada korisnik želi produljiti najam, o tome mora 1 dan unaprijed obavijestiti Agenciju i/ili Rent-a-Car poslovnicu koja je vozilo izdala. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo, te ga je  Agencija i/ili Rent-a-Car kompanija dužna prijaviti tužilaštvu. U slučaju kada korisnik vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.

 1. Kilometraža

Broj kilometara dok se vozilo nalazi u najmu dogovorenom ovim Ugovorom o najmu, odredit će se očitavanjem tvornički instaliranog odometra. U slučaju da se na završetku najma ustanovi da je odometar prepravljen tijekom najma, ”korisniku” će se naplatiti dodatnih 500km za svaki dan najma po cijeni prema važećoj tarifi. “Korisnik” se obavezuje vratiti vozilo, zajedno sa svim gumama, opremom, audio i ostalom dodatnom opremom, u istom stanju kao i pri preuzimanju, na točno mjesto i vrijeme navedeno na strani 1 Ugovora o najmu. Ako je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, “Rent-a-Car kompanija” će to posebno naplatiti kako bi pokrio trošak bilo kakvog potrebnog čišćenja i/ili popravka.

 1. Gorivo

Sva vozila se izdaju sa punim spremnikom goriva. Ako se vozilo iznajmi “korisniku”, ”korisnik” se smatra odgovornim za trošak goriva od vremena kad vozilo napusti  poslovnicu ”Rent-a-Car kompanije” do vremena kad se vozilo vrati u poslovnicu ”Rent-a-Car kompanije”. Sva vozila će se po povratku u  poslovnicu natankirati po važećoj tarifi “Rent-a-Car kompanije”. ”Rent-a-Car kompanija” zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva prema odluci Uprave.

 1. Održavanje vozila

”Korisnik” pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje automatskog mjenjača, ako postoji u iznajmljenom vozilu, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Ulje motora se mora mijenjati svakih 5000 km. ”Korisnik” se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, ”korisni ” mora obavijestiti ”Rent-a-Car kompaniju” i staviti vozilo na raspolaganje ”Rent-a-Car kompaniji” kako bi bilo moguće obaviti servis ili dati ”korisniku” zamjensko vozilo.

 1. Kvarovi

Popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog zastupnika uz prethodno pismeno odobrenje ”Rent-a-Car kompanije“. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

 1. Tahograf

”Korisnik” kamiona odgovara materijalno za iznajmljeno vozilo i eventualna oštećenja tahografa u skladu sa Zakonom o sigurnosti u prometu.

 1. Dokumenti

Sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima. ”Korisnik” se drži odgovornim za navedene dokumente. U slučaju da korisnik izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl. ”korisnik” će se dodatno teretiti i bit će obavezan podmiriti sve troškove.

 1. Osiguranje putnika

Za dodatnu dnevnu nadoplatu, iznos koji se određuje po važećoj tarifi, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode uzrokovane vozilom “Rent-a-Car kompanije”.

 1. Osiguranje vozila

Sva vozila nad kojima Rent-a-Car kompanija ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzroćeno trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom po odluci Uprave Rent-a-Car kompanije i navedena je na ugovoru. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slućaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom određenom po vrijedećoj tarifi Rent-a-Car kompanije. Osiguranje u nikojem slučaju ne pokriva:

- štetu na gumama

- štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača

- štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, uljevanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila

- štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava

- štetu koju je napravio neovlašteni vozač

- bilo koje oštečenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji

Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. Agencija i/ili Rent-a-Car kompanija neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak koji je nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnika koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete, korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu (izgubljenu dobit) Rent-a-Car kompaniji za vrijeme dok isti nije bio u mogućnosti koristiti navedeno vozilo.

 1. Požar ili krađa

”Korisnik” preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilu nastalu njegovim svojevoljnim činom ili nemarom ili u slučaju da je ”korisnik” na bilo koji način ignorirao uvjete naznačene u ugovoru. Izbjegavanje plaćanja odgovornosti za cijelu vrijednost vozila pridobija ”korisnik” plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku te tako snosi odgovornost do visine ugovorne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o grupi vozila.

 1. Oštećenja

Svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj postaji i poslovnici “Rent-a-Car kompanije” koja je iznajmila vozilo i ”Korisnik” se obvezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. Izvještaj – posebni obrazac, koji se nalazi sa dokumentima vozila, te svoju izjavu o oštećenju mora se popuniti sa svim detaljima o nezgodi (oštećenju) i mora se odmah poslati u poslovnicu Rent-a-Car kompanije koja je iznajmila vozilo. ”Korisnik” je dužan surađivati s ”Rent-a-Car kompanijom” u istrazi i postupku obrade nezgode. ”Korisnik” se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uvjeti iz ovog članka. Ukoliko bude nužno, ”Korisnik” će dobiti zamjensko vozilo.

 1. Gubitak imovine

“Agencija” i/ili “Rent-a-Car kompanija” se ne smatraju odgovornim za štetu ili gubitak imovine ”korisnika” ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama “Rent-a-Car kompanije”. Potpisivanjem ovog ugovora, ”korisnik” se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane  Agencije i/ili Rent-a-Car kompanije u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

 1. Promjene ugovora o najmu

Niti jedan uvjet i odredba ovog ugovora ne može se mijenjati ili odbaciti bez pismene suglasonsti “Agencije” i/ili “Rent-a-Car kompanije”.

 1. Prava zaposlenika “Rent-a-Car kompanije”

Svi zaposlenici “Rent-a-Car kompanije” imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je ”korisnik” prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora , zaposlenici “Rent-a-Car kompanije” su ovlašteni oduzeti vozilo. “Rent-a-Car kompanija” bezuvijetno zadržava pravo raskida ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je dužna nadoknaditi štetu ”korisniku“.

 1. Važno!

Korisnik odgovara za prometne prekršaje i poslije završenog najma.

U slučaju kvara vozila u inozemstvu, korisnik je obvezan kontaktirati poslovnicu “Rent-a-Car kompanije” koja je iznajmila vozilo u hrvatskoj radi popravka. Rent-a-Car kompanija će refundirati trošak popravka po predočenju originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela vozila koji je zamijenjen zbog kvara. pri prelasku državne granice korisnik je u obvezi predočiti carinskom službeniku račun na ovjeru.

 1. Zaštita osobnih podataka

Agencija koristi Vaše podatke za pružanje i poboljšanje svojih usluga u skladu s najboljim poslovnim praksama.

Rezerviranjem bilo koje usluge putem www.coloursofdubrovnik.com pristajete na prikupljanje i korištenje informacija

u skladu s ovom politikom. Agencija poštuje osobne podatke svih svojih korisnika i neće ih objaviti trećim stranama, osim ako je to potrebno za obradu potvrđenih usluga.

Vaš pristanak na ovo pravilo kao i postupak slanja osobnih informacija, predstavlja Vašu dozvolu za prijenos tih podataka. Treća strana ne smije koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja traženih usluga. Pored toga, neke će informacije morati biti podijeljene kako bi bile u skladu sa zakonom. Ne pohranjujemo osobne podatke na računalo ili bilo koji poslužitelj, osim osobnih podataka korisnika koji su kupili usluge od Agencije, kako bi se takve usluge mogle realizirati. Korisnikovi e-mailovi brišu se svakih 5 godina, a računi se čuvaju u razdoblju od 10 godina prema zakonskim obvezama.

Također možemo prikupljati informacije za analizu trendova, obradu web stranice, praćenje protoka kupaca i druge dijagnostičke podatke kako bismo analizirali i poboljšali naše usluge. Google Analytics usluga je web analitike koju nudi Google i koja prati promet na web mjestu. Google koristi prikupljene podatke za praćenje korištenja naše usluge. Prikupljeni demografski podaci nisu povezani sa bilo kakvim osobnim podacima. Više informacija o Google pravilima o privatnosti možete pronaći ovdje.

Želimo napomenuti da nijedna metoda prijenosa informacija putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nisu 100% sigurni. Dajemo sve od sebe kako bismo zaštitili privatnost korisnika. Sve podatke šaljete na vlastiti rizik i postoji mogućnost da će ih pročitati i drugi. Nakon što primimo Vaše osobne podatke, koristimo postupke za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Ukoliko ne možete promijeniti svoje osobne podatke koje ste poslali putem ove web stranice, molimo kontaktirajte nas putem e-maila kako bismo unijeli potrebne izmjene.

Informacije o plaćanju su pod posebnom zaštitom i bit će dostupne samo bankama ili kartičarskim kućama kako bi odobrile plaćanje. Agencija ne prikuplja podatke Vaše kreditne/debitne kartice ili podatke o bankovnom računu.

Ova web stranica sadrži poveznice na druge web stranice. Agencija ne može biti odgovorna za politiku privatnosti na tim web stranicama. Molimo pročitajte pravila o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova se pravila o privatnosti odnose isključivo na podatke prikupljene na web stranici www.coloursofdubrovnik.com 

Ukoliko se dogodi bilo koji slučaj gdje su podaci o korisnicima na bilo koji način ugroženi, naše je pravilo da upozorimo korisnike e-poštom najkasnije u roku od 48 sati od saznanja o događaju. O takvom incidentu također ćemo izvijestiti sva potrebna tijela za zaštitu podataka.

Agencija zadržava pravo ažuriranja ovih Općih Uvjeta, uključujući pravila o privatnosti, stoga molimo korisnike da periodično pregledaju ovu web stranicu radi bilo kakvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na ovoj web stranici.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim pravilima ili želite znati koje podatke imamo o Vama, kontaktirajte nas e-poštom na sljedeću adresu info@coloursofdubrovnik.com 

 1. Završne odredbe

U slučaju bilo kakvog spora povodom Ugovora nadležan je sud u Dubrovniku uz primjenu prava Republike Hrvatske. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta trebaju biti objavljene tako da budu dostupne zainteresiranim ugovornim strankama te u tom slučaju obvezuju sve stranke u postupku i s ovim Općim uvjetima čine jedinstvenu pravnu cjelinu. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Agencijom.

 

OPĆI UVJETI REZERVACIJE I KUPNJE TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA

 1. OPĆE ODREDBE

„Colours of Dubrovnik“, vl. Maria Pendo, Popolica 152, 20207 Mlini, Hrvatska, OIB: 12355341998 (u daljnjem tekstu: Agencija) je turistička agencija koja pruža internetsku platformu na kojoj nudi razne turističke usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na: najam smještaja za odmor, organiziranje ili posredovanje izleta i aktivnosti, putne aranžmane, najam vozila i plovila, transfere i krstarenja klijentima koji žele rezervirati takve usluge.

Ovi uvjeti primjenjuju se na usluge koje organizira Agencija i usluge drugih organizatora putovanja posredovane od strane Agencije. Ovi uvjeti se smatraju primjenjivima ako nije drugačije određeno. Paket aranžman u kojem Agencija nije odgovorni organizator putovanja podliježe općim uvjetima nadležnog organizatora putovanja i Agencija nije odgovorna za njihovu provedbu.

Prilikom rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s ovim općim uvjetima, pažljivo ih je pročitao i prihvaća ih u cijelosti. Na ovaj način, svi uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima postaju pravna obveza kako za klijenta, tako i za Agenciju.

Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana (dalje: Opći uvjeti) su sastavni dio programa turističkih paket aranžmana (dalje: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju turističkog putovanja (dalje: Ugovor) koji Agencija sklapa s putnikom, odnosno s ugovarateljem putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa Ugovor u korist treće osobe kao putnika (dalje: Putnik).

Svi podaci i uvjeti u programu i u Općim uvjetima obvezuju Agenciju i Putnika, osim ako u Ugovoru nije drukčije određeno.

Usluge može rezervirati samo punoljetna osoba (+18 godina).

Ukoliko se ne slažete s uvjetima i odredbama, molimo vas da ne nastavite s upotrebom ove web stranice.

 1. SKLAPANJE UGOVORA

Osobe zainteresirane za sklapanje Ugovora, Agenciji dostavljaju prijave za aranžman, i to putem telefona, e-maila na adresu   te putem interneta na web stranici Agencije www.coloursofdubrovnik.com   

Prilikom prijave, zainteresirane osobe dostavljaju Agenciji potrebne podatke u svrhu identifikacije i sklapanja Ugovora.

Dostavljena prijava smatra se pozivom na dostavu ponude.

Na temelju zaprimljene prijave, Agencija će Putniku dostaviti ponudu za sklapanje Ugovora, koji se smatra sklopljenim i obostrano obvezujućim nakon što su ga potpisale obje ugovorne stranke ili nakon što su na drugi način nedvojbeno izrazile svoju suglasnost za sklapanje Ugovora. Smatra se da je Putnik izrazio pristanak na sklapanje Ugovora, ako je nakon dostavljene ponude kao potvrdu rezervacije uplatio predujam ugovorene cijene, ili ako je pristanak na sklapanje ugovora izrazio putem sredstava navedene komunikacije.

 1. CIJENE I PLAĆANJA

Cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu pod “Uključeno”. Troškove bilo koje druge usluge mora podmiriti Putnik. U slučaju da Putnik zatraži i plati bilo koju uslugu tijekom putovanja izravno pružateljima usluga, Agencija neće biti odgovorna za takve usluge kao organizator, bez obzira na pomoć koju će naš predstavnik pružiti Putniku u dobivanju tih usluga usluge.

Agencija zadržava pravo povećanja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do uvećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do uvećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povećanje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti predujam u iznosu 40%, a ostatak uplate najkasnije 45 dana prije datuma polaska.

Agencija prihvaća plaćanja kreditnim/debitnim karticama i bankovnim transakcijama putem platforme Raiffeisen Banke. Raiffeisen Banka je certificirana banka za prihvat kartica na internet prodajnim mjestima. Raiffeisen Banka jamči sigurnost internetske kupovine zahvaljujući primjeni tzv. 3D sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Europe (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code). 3D Secure svjetski je sigurnosni standard koji koristi SSL kriptiranje s 2048 bitnim ključem.

Plaćanja putem bankovnih transakcija prihvaćeno je u sljedećim valutama: HRK, EUR, GBP i USD. Računi će biti prikazani u valutama HRK i EUR. Ako Putnik želi izvršiti plaćanja u GBP ili USD, obvezan je kontaktirati Agenciju prije plaćanja te će Agencija prilagoditi predračun za odabranu valutu. Sve bankarske troškove snosi Putnik (primljeni iznos smatrat će se uplaćenim iznosom).

Prilikom plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica može se dogoditi mala razlika u odnosu na izvornu navedenu cijenu, zbog pretvorbe valuta kartičnih kuća na dan konverzije. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice  pretvara se u lokalnu valutu Putnika prema tečaju kreditnih kuća.

 1. SMJEŠTAJ

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, ili drugih turističkih usluga pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Ako Putnik nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartaman i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen dodatni zahtjev Putnika (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Ukoliko je mjesto smještaja navedeno u Ugovoru i/ili programu, odnosno ako je na koji drugi način priopćeno Putniku, isto podrazumijeva šire područje mjesta koje je navedeno kao mjesto smještaja, odnosno širu teritorijalno-administrativnu jedinicu prema lokalnim propisima i običajima. Osim ako nije drukčije navedeno u Ugovoru ili programu, Agencija ima pravo odrediti točno mjesto i objekt unutar ugovorenog ili u programu navedenog mjesta smještaja, sukladno ugovorenoj kategorizaciji prema lokalnim standardima. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Agencija će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga. U tom slučaju, razliku u cijeni rezerviranog i ostvarenog smještaja podmiruje Agencija.

 1. PROMJENE U UGOVORNOM ODNOSU

Promjena dnevnog rasporeda programa ne može biti predmet pritužbi ako su pružene sve usluge navedene u programu. Agencija će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa.

Agencija ne prodaje avionske karte, stoga ne pokrivamo naknadu za propuštene letove kao i troškove posljedica kasnog početka/bez početka aranžmana. Svi dodatni troškovi koji proizlaze iz takvih situacija moraju biti

namireni na licu mjesta od strane Putnika.

Preporučujemo da u slučaju kašnjenja Putnici nazovu broj kontakta za hitne slučajeve, koji se nalazi u putnim dokumentima.

 1. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE

Agencija zadržava pravo otkazati aranžman u slučaju da nije ispunjen minimalni broj sudionika. U tom slučaju će se ponuditi alternativni aranžman (ovisno o dostupnosti). Ukoliko Putnik ne prihvati alternativni aranžman, Agencija će izvršiti povrat primljenih uplata od strane Putnika putem bankovne transakcije. Putnik će o otkazivanju biti obaviješten e-mailom najkasnije 15 dana prije početka putovanja. Ako Putnik prihvati alternativni aranžman, odriče se svih zahtjeva prema Agenciji po bilo kojoj pravnoj osnovi, osim prava na povrat dijela cijene ako je  trošak alternativnog aranžmana niži od originalno rezerviranog aranžmana. Ukoliko je cijena alternativnog aranžmana viša od originalno rezerviranog aranžmana, tada Putnik prihvaća platiti razliku u cijeni.

Za vrijeme državnih praznika određeni sadržaji (muzeji, restorani, obilazak i kupovina) mogu biti ograničeni ili nedostupni. Alternativni sadržaji će se nuditi kad god je to moguće.

Agencija može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (viša sila po važećim pravnim standardima) te u drugim situacijama koje onemogućuju ili znatno otežavaju ispunjenje ugovora, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor (npr. u slučaju rata, nemira, štrajka, terorističke akcije, sanitarnog poremećaja, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadnog i neuobičajenog zastoja u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenja prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.). Agencija ima pravo otkazati Ugovor i u drugim slučajevima koji su predviđeni ovim Općim uvjetima, Ugovorom te važećim propisima.

 1. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA ILI PUTNIKA

Ukoliko Putnik otkaže aranžman, mora to učiniti pismeno na adresu  

Datum otkaza je osnova za obračun otkaznih troškova, koje će Agencija zadržati na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana:

 • više od 60 dana prije polaska fiksna naknada štete u iznosu od 150 EUR
 • 60 – 45 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 44 – 30 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 29 – 15 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
 • 14 – 8 dana prije polaska 90% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije dolaska 100% cijene aranžmana
 • i “no show” 100 % cijene aranžmana

Nepotpune i/ili nevažeće putne isprave 100% cijene aranžmana.

Ukoliko Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Agencija će zaračunati samo troškove

uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća.

 1. OBVEZE PUTNIKA

Prilikom sklapanja ugovora Putnik je (za sebe osobno te za druge osobe ako sklapa Ugovor u njihovu korist) dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik, kao i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje. Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove ili druge posljedice koje zbog toga nastanu. Agencija ne snosi odgovornost zbog gubitka, krađe ili oštećenja putnih isprava.

Valjana putovnica potrebna je za sve Putnike. Svi Putnici, bez obzira na putovnicu koju posjeduju, trebaju provjeriti s odgovarajućim konzulatima kako bi utvrdili jesu li potrebne vize. Osiguravanje svih potrebnih viza je odgovornost Putnika. Putnik je naročito dužan pridržavati se važećih propisa i uputa Agencije i službenih osoba u pogledu zabrane posjedovanja opasnih stvari (posebno posjedovanje i neprijavljivanje opasne prtljage) te uputa o ponašanju za vrijeme putovanja.

Putnici se trebaju savjetovati s konzulatima i zdravstvenim institucijama o najnovijim zdravstvenim zahtjevima. Agencija neće snositi zdravstvene troškova za bolesti koje se pojave prije dolaska ili tijekom putovanja.

Svaki invaliditet koji zahtijeva posebnu pozornost mora se prijaviti u trenutku rezervacije, a Agencija će uložiti razumne napore da se udovolji posebnim potrebama osoba s invaliditetom, međutim Agencija nije odgovorna za odbijanje takvih usluga od strane pružatelja usluga. Putnici kojima je potrebna pomoć moraju biti praćeni

kvalificiranimi i fizički sposobnim suputnikom.

Putnik je dužan pridržavati se propisa zemlje u kojoj boravi ili kroz koju prolazi, pravila ponašanja u mjestu smještaja, boravka ili u tranzitu, te uputa i savjeta Agencije ili od nje ovlaštene osobe. Smatra se da su lokalni propisi i pravila ponašanja druge zemlje poznati Putniku ako je unatrag pet godina već boravio u toj zemlji, ako mu ih je priopćila Agencija ili neka druga osoba, odnosno ako su priopćeni javnosti od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima.

Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječan čovjek. Agencija ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

Ukoliko postupanje ili propust Putnika prije  početka putovanja uzrokuje nemogućnost ili bitno otežano ispunjenje Ugovora, smatra se da je Putnik odustao od Ugovora. Ukoliko postupanje ili propust Putnika nastane nakon početka putovanja, odnosno ako nastane prije početka putovanja a bitno ne otežava ispunjenje Ugovora, Agencija ima pravo raskinuti Ugovor s posljedicama kao da je Putnik otkazao Ugovor i Putnik nema pravo na naknadu.

Putnik se mora pridržavati vremena polaska navedenog u itinerenu, kao i uputa i informacija koje se odnose na realizaciju programa koji je usmeno primljen od predstavnika Agencije. Ako se Putnik odvoji od grupe prije nego što primi odgovarajuće informacije o vremenu i mjestu ponovnog okupljanja i nastavku putovanja, Putnik ne može tražiti naknadu od Agencije za moguće nastale troškove i pretrpljenu štetu. Agencija zadržava pravo da nastavi putovanje bez Putnika koji se nije pojavio na vrijeme na mjestu polaska ili nastavku putovanja. Agencija neće biti ni na koji način odgovorna ako se određene aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama ne mogu ostvariti u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Nadalje, Agencija neće biti ni na koji način odgovorna ako loši vremenski uvjeti (grubo more, obilne padavine itd.) onemogućuju realizaciju određenih stavki iz programa li zahtijevaju promjene u redoslijedu ili trajanju određenih ruta.

 1. PRTLJAGA

Kod kopnenog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz jedne ručne prtljage i jedne torbe uobičajene veličine (23kg). U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog, Agencija će o tome obavijestiti Putnika prilikom sklapanja Ugovora.

Agencija nije odgovorna za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen dodatni zahtjev Putnika za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Agencija stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u prijevozno sredstvo, te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih prijevoznom sredstvu.

 1. OBVEZE AGENCIJE I OSIGURANJE

Sukladno propisima, djelatnici Agencije s kojima se ugovara aranžman obvezni su Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta.

Agencijske usluge ne uključuju putno osiguranje od nezgoda i bolesti koje se mogu javiti za vrijeme putovanja ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima sklopljen ugovor s osiguravajućom kućom Euroherc osiguranje d.d. (broj police: 804227607) o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

Kod iste osiguravajuće kuće Agencija ima sklopljen ugovor o osiguranju jamčevine za paket aranžmane I povezane putne aranžmane u slučaju nesolventnosti ili stečaja Agencije (broj police: 804227606).

Sklapanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

 1. RJEŠAVANJE PRIGOVORA I NAKNADA ŠTETE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Putnici mogu podnijeti pritužbu izražavajući svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom u pisanom obliku, najkasnije 7 dana nakon prestanka pružanja usluga. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Agencije u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samom mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika.

Primitak prigovora bit će potvrđen u pisanom obliku bez odlaganja. Žalba se može podnijeti e-mailom na:   

Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije odnosno pokretanja sudskog ili kakvog drugog postupka te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije, u protivnom snosi troškove takvog postupka i odgovara za štetu koja je nastala Agenciji.

Maksimalna naknada može iznositi trošak usluge koja je subjekt prigovora. Naknada ne može biti ukupan plaćeni iznos Agenciji i ne može uključiti trošak već pružene usluge. Svaki Putnik podnosi pritužbe odvojeno. Agencija zadržava pravo odbiti grupne žalbe, koje pristignu nakon isteka određenog roka i one za koje se utvrdi da su mogle biti riješene na licu mjesta da je Putnik surađivao s predstavnikom Agencije ili vlasnikom pružateljem usluge.

Agencija ne može biti odgovorna za vremenske uvjete, prometne uvjete, čistoću i temperaturu mora u destinaciji koju Putnik posjećuje, kao i sve druge slične situacije i događaji koji nisu izravno povezani s kvalitetom rezervirane usluge što može rezultirati nezadovoljstvom klijenta.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija koristi Vaše podatke za pružanje i poboljšanje svojih usluga u skladu s najboljim poslovnim praksama.

Rezerviranjem bilo koje usluge putem www.coloursofdubrovnik.com pristajete na prikupljanje i korištenje informacija

u skladu s ovom politikom. Agencija poštuje osobne podatke svih svojih Putnika i neće ih objaviti trećim stranama, osim ako je to potrebno za obradu potvrđenih usluga.

Vaš pristanak na ovo pravilo kao i  postupak slanja osobnih informacija, predstavlja Vašu dozvolu za prijenos tih podataka. Treća strana ne smije koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja traženih usluga. Pored toga, neke će informacije morati biti podijeljene kako bi bile u skladu sa zakonom. Ne pohranjujemo osobne podatke na računalo ili bilo koji poslužitelj, osim osobnih podataka Putnika koji su kupili usluge od Agencije, kako bi se takve usluge mogle realizirati. Putnikovi e-mailovi brišu se svakih 5 godina, a računi se čuvaju u razdoblju od 10 godina prema zakonskim obvezama.

Također možemo prikupljati informacije za analizu trendova, obradu web stranica, praćenje protoka kupaca i druge dijagnostičke podatke kako bismo analizirali i poboljšali naše usluge. Google Analytics usluga je web analitike koju nudi Google i koja prati promet na web mjestu. Google koristi prikupljene podatke za praćenje korištenja naše usluge.  Prikupljeni demografski podaci nisu povezani sa bilo kakvim osobnim podacima. Više informacija o Google pravilima o privatnosti možete pronaći ovdje.

Želimo napomenuti da nijedna metoda prijenosa informacija putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nisu 100% sigurni. Dajemo sve od sebe kako bismo zaštitili privatnost korisnika. Sve podatke šaljete na vlastiti rizik i postoji mogućnost da će ih pročitati i drugi. Nakon što primimo Vaše osobne podatke, koristimo postupke za zaštitu sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Ukoliko ne možete promijeniti svoje osobne podatke koje ste poslali putem ove web stranice, molimo kontaktirajte nas putem e-maila kako bismo unijeli potrebne izmjene.

Informacije o plaćanju su pod posebnom zaštitom i bit će dostupne samo bankama ili kartičarskim kućama kako bi odobrile plaćanje. Agencija ne prikuplja podatke Vaše kreditne/debitne kartice ili podatke o bankovnom računu.

Ova web stranica sadrži poveznice na druge web stranice. Agencija ne može biti odgovorna za politiku privatnosti na tim web stranicama. Molimo pročitajte pravila o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova se pravila o privatnosti odnose isključivo na podatke prikupljene na web stranici www.coloursofdubrovnik.com 

Ukoliko se dogodi bilo koji slučaj gdje su podaci o Putnicima na bilo koji način ugroženi, naše je pravilo da upozorimo Putnike e-poštom najkasnije u roku od 48 sati od saznanja o događaju. O takvom incidentu također ćemo izvijestiti sva potrebna tijela za zaštitu podataka.

Agencija zadržava pravo ažuriranja ovih Općih Uvjeta, uključujući pravila o privatnosti, stoga molimo Putnike da periodično pregledaju ovu web stranicu radi bilo kakvih promjena. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave na ovoj web stranici.

Agencijske usluge smiju rezervirati samo odrasle osobe (+18 godina starosti).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovim pravilima ili želite znati koje podatke imamo o Vama, kontaktirajte nas e-poštom na sljedeću adresu  

 1. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH AGENCIJA/TUROPERATERA

Za sve aranžmane gdje je Colours of Dubrovnik vl. Maria Pendo glavni organizator vrijede ovi Opći Uvjeti osim u slučaju gdje je Agencija posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni kao “Colours of Dubrovnik Partner Services” u programu putovanja i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Pri uplati depozita za putni aranžman Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Agencija kao posrednik putovanja ne odgovara za provedbu putovanja već samo posreduje u prodaji, osim ako drukčije nije izričito navedeno u ugovoru/potvrdi.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju izričito biti navedena u tekstu programa ili u samom Ugovoru. U slučaju bilo kakvog spora povodom Ugovora nadležan je sud u Dubrovniku uz primjenu prava Republike Hrvatske. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta trebaju biti objavljene tako da budu dostupne zainteresiranim ugovornim strankama te u tom slučaju obvezuju sve stranke u postupku i s ovim Općim uvjetima čine jedinstvenu pravnu cjelinu. Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Agencijom. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru.

U Mlinima, 01.01.2020